19 april 2021

Ontwerpnetwerk | Een curriculum in samenhang

De organisatie van uw partnerschap Samen Opleiden staat en de samenwerking is intensief. Er is ruimte om volgende stappen te zetten. Het nieuwe Kwaliteitskader maakt dit concreet en urgent: een samenhangende en consistente leeromgeving waarin sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid én van verbinding tussen theorie en praktijk. Het ontwerpnetwerk ‘Een  curriculum in samenhang’ nodigt partnerschappen uit om de opdracht samen te verkennen.

Direct aanmelden

De afgelopen jaren hebben we in vier ontwerpnetwerken PO en VO gewerkt aan het bouwen van een curriculum in samenhang. Dit heeft geleid tot een ‘Ontwerpkit’; Bouwen aan een samenhangend Curriculum voor het opleiden van leraren. Met dit als input starten we komend jaar weer een nieuw traject voor geïnteresseerde partnerschappen Samen Opleiden. Wilt u met een driehoek (school, instituut én student) van uw partnerschap po, vo of mbo, samen met ons, een onderdeel van een samenhangend curriculum ontwikkelen?

Onder begeleiding van Miranda Timmermans en Chris Kroeze gaan we al ontwerpend aan de slag met de ontwerpkit. Het resultaat is niet alleen een samenhangend curriculum onderdeel voor uw eigen opleiding, maar ook een uitbreiding van de tool voor het bouwen van een curriculum in samenhang.Is dit een mooie verdieping voor uw partnerschap? Meld u dan aan!

Meer informatie


Nieuws 11 mei 2021

Aanmelding geopend | De week van Samen Opleiden 2021

U kunt zich vanaf vandaag aanmelden voor de sessies tijdens De week van Samen Opleiden. Maak uw keus uit de […]

Meer lezen »

Nieuws 10 mei 2021

Interview | Met NPO-middelen studenten inzetten

Hoe kunnen wij de structuur van ons partnerschap gebruiken om onze studenten in te zetten bij het wegwerken van achterstanden […]

Meer lezen »