Organisatie

Kenmerkend voor de ondersteuning van de leerprocessen van (aankomende) leraren is de gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid van de partners binnen het partnerschap Samen Opleiden. De partners en betrokkenen in het partnerschap hebben de rollen, taken en functies gezamenlijk vastgesteld en actualiseren deze op gezette tijden.

Doorzoek kennisbank

Type
Sector
Platform publicatie

Filter op onderwerp

45 resultaten
Publicaties & links
26 mei 2015

Dit katern uit de Kwaliteitsreeks PO beschrijft de ontstaansgeschiedenis, de doelen en de functies van de opleidingsschool. De auteurs behandelen verschillende modellen van opleidingsscholen, kritische succesfactoren en kwaliteitsstandaarden.

Publicaties & links
5 februari 2015

Met het concept van strategisch HRM bestaat op scholen nog maar weinig ervaring. Het is tijd om de koppeling te leggen tussen HRM en de doelen en het leiderschap van de school. Dit katern laat zien welke opdrachten er voor schoolleiders liggen op weg naar strategisch HRM.

Publicaties & links
24 januari 2015

Factsheet van Prof. Dr. Rob Poell (Hoogleraar Personeelsontwikkeling, Tilburg University) over de verbinding van Opleiden in de School met het HRD-beleid van VO-scholen. OidS verbinden met HRD is relevant om ontwikkeldoelen van school en van docenten te kunnen combineren.

Publicaties & links
2 juni 2021

Om zicht te krijgen op de eigen leerbehoeften en leeropbrengsten en de daarvoor te ondernemen leeractiviteiten kan de lerarenopleider gebruik maken van het model van professionele groei. Het leren van de lerarenopleider kan er mee in kaart worden gebracht. In dit katern is het model bewerkt tot een reflectie-instrument.

8 april 2022

Samenwerken aan een innovatief vraagstuk, met collega’s uit andere scholen, eventueel met studenten, onderzoekers, opleiders of mensen uit andere sectoren. Deze praktische toolkit is voor iedereen die in (bovenschoolse) teams op een effectieve manier wil samenwerken aan een innovatief vraagstuk.