Leeromgeving

Het partnerschap Samen Opleiden op basis van de visie op het leren van de leraar, een samenhangende en consistente leeromgeving. Deze leeromgeving ondersteunt (aankomende) leraren in hun leer- en ontwikkelproces als professional. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, verbinding tussen theorie en praktijk, en samenhang en verbinding tussen het leren op het opleidingsinstituut en op de werkplek.

Doorzoek kennisbank

Type
Sector
Platform publicatie

Filter op onderwerp

33 resultaten
Publicaties & links
14 januari 2016

In dit katern worden enkele modellen c.q. instrumenten besproken, die opleidingsscholen kunnen gebruiken om de begeleiding en beoordeling op de werkplek te professionaliseren.

Publicaties & links
17 november 2015

Dit katern gaat in op leren op de werkplek als kern van het werkplekcurriculum. Het beschrijft wat scholen in de organisatie van werkactiviteiten kunnen doen om het leren van studenten, en ook van hun eigen leerkrachten, effectief in te richten.

Publicaties & links
5 november 2015

Dit katern informeert opleiders over enkele actuele en relevante thema’s betreffende de potentie van de werkplek als leerplek en de aard van het werkplekleren van aanstaande leraren.