PO

Regio van de maand PO | Partnerschap Opleiden in School Oost-Gelderland

Vinden, binden, boeien

Partnerschappen geven het Samen Opleiden allemaal op hun eigen manier vorm en inhoud. In deze rubriek portretteren we steeds kort een partnerschap. Deze keer het Partnerschap Opleiden in School Oost-Gelderland dat inmiddels tien jaar bestaat en waarin Iselinge Hogeschool samenwerkt met 16 schoolbesturen (98 basisscholen). Coördinator Carolien van Riswijk beantwoordt twee vragen.

Wat is kenmerkend voor het Samen Opleiden in jullie regio?

“De natuurlijke samenwerking die de afgelopen tien jaar is gegroeid. De samenwerking is gericht op het opleiden van studenten, maar ook op allerlei andere terreinen werken scholen en opleiding samen, bijvoorbeeld in academische werkplaatsen en bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum van de opleiding. We raadplegen elkaar en betrekken elkaar veelvuldig bij ontwikkelingen. De lijnen zijn kort, mensen kennen elkaar bij naam en weten elkaar te vinden. Je ziet dat er hierdoor ook sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als het gaat om de problematiek van het lerarentekort.”

Wat zijn de komende periode jullie belangrijkste uitdagingen?

“Het lerarentekort! Typerend voor de Achterhoek is dat dit probleem gepaard gaat met krimp. Maar had het opvangen van de krimp twee jaar geleden nog de hoogste prioriteit, nu staat het oplossen van het lerarentekort op één. Ook hierin trekken we als partnerschap samen op. Zo hebben we onder de titel ‘Vinden, binden, boeien’ gezamenlijk beleid ontwikkeld. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de inzet van studenten bij vervanging. Want je kunt wel zeggen dat dat ‘niet mag’; het gebeurt. En als je daar goede afspraken over maakt is het voor studenten ook zeer leerzaam. Zo hebben we bijvoorbeeld afgesproken dat eerste- en tweedejaars studenten niet mogen invallen en hebben we voorwaarden vastgesteld voor derde en vierdejaars die invallen, bijvoorbeeld dat er altijd iemand is waar ze op terug kunnen vallen. Ook is afgesproken dat studenten betaald worden voor de dagen dat ze invallen. Zo gaan we echt samen het lerarentekort te lijf.”

Bekijk eerdere edities van Regio van de maand

Gerelateerde berichten