PO

Regio van de maand PO | Partnerschap boss PO in Rotterdam

Focus op de grootstedelijke problematiek

Partnerschappen geven het Samen Opleiden allemaal op hun eigen manier vorm en inhoud. In deze rubriek portretteren we steeds kort een partnerschap. Deze maand is de beurt aan het partnerschap BOSS po in Rotterdam. Willem de Vos, werkzaam bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam, is programmaleider van dit partnerschap dat sinds dit schooljaar is erkend als opleidingsschool en waar 22 basisscholen in participeren.

Wat is kenmerkend voor het Samen Opleiden in jullie regio?

“De grootstedelijkheid. Al onze scholen bevinden zich in en rond Rotterdam, dus de grootstedelijke problematiek is een heel belangrijk speerpunt binnen onze opleidingsschool. Denk aan Nederlands als tweede taal, diversiteit, en de vaak weerbarstige schoolcontext; dat zijn problematieken die in een grote stad als Rotterdam op veel basisscholen een rol spelen. Wij leiden onze studenten daarom op om straks goed les te kunnen geven op een Rotterdamse basisschool.”

 Wat zijn de komende periode jullie belangrijkste uitdagingen?

“Omgaan met de gevolgen van het lerarentekort. In het licht van het grote lerarentekort is het voor ons een belangrijke uitdaging om onze opleidingsschool duurzaam te laten zijn, om goed te borgen wat we hebben opgebouwd. Binnen die context werkt de pabo aan een nieuw curriculum, waarin studenten in sterke mate hun eigen leerproces vormgeven en dat hen goed voorbereidt om straks in verschillende grootstedelijke schoolcontexten te kunnen functioneren.
Een andere grote uitdaging waar we de komende tijd energie in steken, is de uitbreiding van het aantal po-scholen dat aan ons partnerschap is verbonden. Van de vier deelnemende besturen, komen er minstens tien nieuwe basisscholen bij.”

Meer informatie

Willem de Vos
w.a.de.vos@hr.nl

Bekijk eerdere edities van Regio van de maand

 

Gerelateerde berichten