Nieuws

po vo mbo
Nieuws 12 februari 2020

Gezocht | Commissieleden Peer Review DUS-I

Het nieuwe kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie is in januari 2020 vastgesteld. Dit kader gaat gebruikt worden om de kwaliteit […] Lees verder

po vo mbo
Nieuws 11 februari 2020

Leren van en met elkaar? Neem deel aan het koppeltraject!

Gaat uw opleidingsschool een subsidieaanvraag indienen om aspirant-opleidingsschool te worden? Is uw aspirant-opleidingsschool volop in ontwikkeling en werkt u toe […]

mbo
Nieuws 10 februari 2020

Wisseling | Nieuwe projectleider Samen Opleiden & Professionaliseren MBO

Per 1 maart stopt Linda Medendorp als projectleider van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren MBO. “Ik heb vanaf 2012 […]

po vo mbo
Nieuws 5 februari 2020

Actueel | Nieuwe aspirant-partnerschappen Samen Opleiden 2020

Nog meer goed nieuws uit het bestuurlijk overleg van de sectorraden en het Ministerie van OCW! In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen […]

po vo mbo
Nieuws 4 februari 2020

Boeklancering | ‘Leraar: een professie met perspectief’

Niet in de laatste plaats door het veelbesproken lerarentekort is er steeds meer aandacht gekomen voor loopbaanontwikkeling van leraren. Tegelijk […]

po
Nieuws 4 februari 2020

Video | Onderzoekscultuur binnen de academische opleidingsschool

In deze nieuwe video uit onze videoreeks ‘Samen opleiden in beeld’ laten we zien we hoe de Pabo van Hogeschool […]

po vo mbo
Nieuws 23 januari 2020

Actueel | Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review voorlopig vastgesteld

Goed nieuws! Op 10 januari 2020 is door de bestuurders van de vijf sectorraden het ‘Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie […]

po
Nieuws 23 januari 2020

Essay | Laten we het met elkaar professioneel proberen

Bij het onderwijzen van kinderen en jongeren in digitale geletterdheid is het cruciaal dat leraren, scholen en opleiders samen aan […]

po vo mbo
Nieuws 21 januari 2020

Podcast Samen Opleiden | #2 De Peer Review

In aansluiting op de vorige aflevering van de Podcast Samen Opleiden over het landelijke Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie schijnt […]

vo
Nieuws 8 januari 2020

4 februari | Symposium ‘Leraar: een professie met perspectief’

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO organiseert samen met initiatiefnemers Jurriën Dengerink, Marco Snoek en Bas de Wit op […]