Nieuws

po
Nieuws 11 februari 2019

Publicatie | ‘Academische leraren’ | PO

De universitaire pabo bestaat tien jaar en het aantal academische leerkrachten in het basisonderwijs neemt gestaag toe. Deze publicatie gaat […]

Lees verder
po vo mbo
Nieuws 10 februari 2019

5 juni 2019 | Congres ‘Van ambities naar échte impact!’

Samen opleiden, begeleiden en professionaliseren Dit jaar slaan Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Project Begeleiding Startende Leraren de handen […]

po
Nieuws 8 februari 2019

Regio van de maand PO | Partnerschap Opleiden in School Oost-Gelderland

Vinden, binden, boeien Partnerschappen geven het Samen Opleiden allemaal op hun eigen manier vorm en inhoud. In deze rubriek portretteren […]

po vo mbo
Nieuws 7 februari 2019

Oproep | Lever een bijdrage aan het congres op 5 juni 2019

Dit jaar slaan Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Project Begeleiding Startende Leraren de handen ineen en organiseren op woensdag […]

po vo
Nieuws 3 februari 2019

BLOG Lesvoorbereidingsformulieren

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij […]

po vo mbo
Nieuws 28 januari 2019

Bijeenkomst ‘Vergroten van de vijver’ over (subsidie) regionale aanpak lerarentekort

Vanaf 15 januari is het mogelijk de subsidie regionale aanpak lerarentekort aan te vragen. Met die subsidie kunt u samen […]

po vo
Nieuws 22 januari 2019

Jaarlijkse rapportage ministers: koerswijziging lerarenbeleid

Leraren verdienen (meer) ruimte om gezamenlijk vorm te geven aan hun beroepsgroep. Dat stellen ministers Slob en Van Engelshoven in […]

po vo
Nieuws 20 januari 2019

BLOG Verzamelliteratuur

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij […]

po vo mbo
Nieuws 16 januari 2019

Subsidie voor regionale aanpak lerarentekort beschikbaar

Zoals eerder aangekondigd is er vanaf 15 januari een meerjarige subsidie beschikbaar voor schoolbesturen (po en vo) om samen met […]

po vo
Nieuws 14 januari 2019

Nieuwe katernen over inrichting, organisatie & bekostiging

Partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren zijn druk doende om op basis van ambities ontwikkelingen in gang te zetten en te […]