Nieuws

po vo mbo
Nieuws 14 mei 2019

21 juni | Themabijeenkomst ‘Flexibel opleiden voor flexibel onderwijs’

Zowel op lerarenopleidingen als op scholen krijgen thema’s als flexibilisering en maatwerk steeds meer aandacht. In partnerschappen Samen Opleiden komen […] Lees verder

vo
Nieuws 13 mei 2019

Interview | Het integreren van de huisacademie en de opleidingsschool

Interview met Lobke Baars en Frank Crooijmans Manager en regievoerder Opleiden bij huisacademie Quriuz Op 13 februari 2019 werden de […]

po vo mbo
Nieuws 13 mei 2019

Actueel | Kwaliteitszorg Samen Opleiden & Inductie

In de nieuwsbrief van 2 april informeerden wij u over de landelijke ontwikkelingen rond kwaliteitszorg van samen opleiden. Graag houden […]

po vo mbo
Nieuws 12 mei 2019

Congrestip! Samen werken aan integrale kwaliteitsontwikkeling

Marlon van de Put is kerndocent Master Leadership in Education aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Op het congres […]

po vo mbo
Nieuws 5 mei 2019

BLOG Nakijken

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij […]

po vo mbo
Nieuws 1 mei 2019

Brief OCW | Aanpassing kwaliteitszorg opleidingsscholen

De beoordeling van de reeds erkende opleidingsscholen door de NVAO wordt in de zomer van 2019 met een aanpassing van […]

po vo mbo
Nieuws 15 april 2019

Subsidie | Aanvraagronde Lerarenbeurs weer gestart

Tot en met 30 juni 2019 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo weer een Lerarenbeurs […]

po vo mbo
Nieuws 14 april 2019

BLOG Wie schrijft die blijft

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij […]

vo
Nieuws 1 april 2019

Publicatie | ‘Doorlopend Leren’

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO presenteert de publicatie ‘Doorlopend leren’. Een bundeling van inspirerende praktijkvoorbeelden over de doorlopende […]

po vo mbo
Nieuws 1 april 2019

Subsidie | Vijftien nieuwe aspiranten

Goed nieuws uit het bestuurlijk overleg van de sectorraden en het Ministerie van OCW! In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen […]