Nieuws

po vo mbo
Nieuws 24 juli 2021

Actueel | Wijzigingen Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

Onderstaande tekst is door het Ministerie van OCW opgesteld als toelichting op de wijzigingen van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen. […] Lees verder

po vo
Nieuws 20 juli 2021

Netwerk huisacademies | Gezamenlijk belang van professionalisering

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een […]

po vo mbo
Nieuws 16 juli 2021

Onderzoek | Grote tevredenheid onder partnerschappen over Samen Opleiden en Professionaliseren

In het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is veel tevredenheid over Samen Opleiden & Professionaliseren. Dat blijkt uit onderzoek dat […]

po vo mbo
Nieuws 1 juli 2021

Laatste plaatsen! | Ontwerpnetwerk Een curriculum in samenhang

De organisatie van uw partnerschap Samen Opleiden staat en de samenwerking is intensief. Er is ruimte om volgende stappen te […]

po vo mbo
Nieuws 25 juni 2021

18 november 2021 | Informatiebijeenkomst aangepaste werkwijze Peer Review

Op donderdag 18 november 2021 vindt van 09.00 tot 11.00 uur een digitale informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst lichten Miranda […]

po vo mbo
Nieuws 21 juni 2021

Nieuw | Werkomgeving inclusieve cultuur opleidingen

Voor het bevorderen van diversiteit in opleidingen De werkomgeving inclusieve cultuur ondersteunt opleidingen om systematisch te werken aan een cultuur […]

po vo mbo
Nieuws 18 juni 2021

Kwaliteitsreeks | Drie nieuwe katernen over professionalisering

Vanuit het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren zijn er drie nieuwe katernen gepubliceerd over de professionalisering van (startende) leraren en […]

po vo mbo
Nieuws 18 juni 2021

Kennisvlog #1 | Ontwikkelingsgericht werken: Naar een theoriegestuurde onderwijspraktijk

De kennisvlogs van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren zijn bedoeld om de kennisdeling omtrent het opleiden en professionaliseren van […]

po vo mbo
Nieuws 18 juni 2021

Werkbijeenkomsten | Groei van Samen Opleiden

Het Platform ondersteunt partnerschappen, scholen/besturen en lerarenopleidingen graag bij bun ontwikkelingen. Wij organiseren een serie werkbijeenkomsten voor partnerschappen die stappen […]

mbo
Nieuws 17 juni 2021

16 september 2021 | Netwerkbijeenkomst mbo ‘Onderzoekscultuur in het mbo’

Op donderdag 16 september van 14.00 – 16.30 uur vindt de tweede netwerkbijeenkomst plaats. Het thema wat tijdens deze netwerkbijeenkomst […]