Nieuws

vo
Nieuws 29 mei 2019

1 juli | Startbijeenkomst Leernetwerk onderzoek VO

Op maandag 1 juli wordt het startsein gegeven voor het leernetwerk onderzoek Voortgezet Onderwijs. Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren […] Lees verder

po vo mbo
Nieuws 27 mei 2019

25 juni | Werkbijeenkomst ‘Ontwikkelplan toekomstige aspirant opleidingsscholen’

Op 10 mei jl. heeft het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor partnerschappen die overwegen een subsidieaanvraag […]

mbo
Nieuws 26 mei 2019

18 juni | Themabijeenkomst ‘Revisie raamwerk PDG en kwaliteitskader’

Graag nodigen we  u uit  voor een landelijke bijeenkomst PDG op 18 juni aanstaande waarin zowel PDG-aanbieders als vertegenwoordigers vanuit […]

po vo mbo
Nieuws 26 mei 2019

24 juni | Netwerkbijeenkomst ‘Toetsing kwaliteit aspirant opleidingsscholen’

Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit de regeling ‘tegemoetkoming kosten opleidingsscholen’ dienen aspirant opleidingsscholen te voldoen aan een […]

po
Nieuws 24 mei 2019

5 juni | Werkconferentie ‘Strategisch HRM & aanpak lerarentekort’

Het lerarentekort is de grootste uitdaging voor zowel het reguliere als het gespecialiseerde onderwijs. Een belangrijk element in de aanpak […]

vo
Nieuws 22 mei 2019

Interview | Doorlopend leren en de bestuurder

De Leidse scholengroep Leonardo Da Vinci stimuleert brede professionele ontwikkeling van leraren met behulp van het beroepsbeeld voor de leraar. […]

po vo
Nieuws 18 mei 2019

BLOG Collaborative Leadership

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij […]

po vo mbo
Nieuws 14 mei 2019

21 juni | Themabijeenkomst ‘Flexibel opleiden voor flexibel onderwijs’

Zowel op lerarenopleidingen als op scholen krijgen thema’s als flexibilisering en maatwerk steeds meer aandacht. In partnerschappen Samen Opleiden komen […]

vo
Nieuws 13 mei 2019

Interview | Het integreren van de huisacademie en de opleidingsschool

Interview met Lobke Baars en Frank Crooijmans Manager en regievoerder Opleiden bij huisacademie Quriuz Op 13 februari 2019 werden de […]

po vo mbo
Nieuws 13 mei 2019

Actueel | Kwaliteitszorg Samen Opleiden & Inductie

In de nieuwsbrief van 2 april informeerden wij u over de landelijke ontwikkelingen rond kwaliteitszorg van samen opleiden. Graag houden […]