Nieuws

po vo
Nieuws 25 september 2018

Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Vanaf 2013 tot en met juli 2017 hebben 61 samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen (32 po, 19 vo, 10 mbo) […]

Lees verder
po vo
Nieuws 24 september 2018

VELON/VELOV Congres 2019 ‘Opleiden voor de toekomst’

Op 18 en 19 maart 2019 komen meer dan 600 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen samen in Breda. Het thema […]

po vo
Nieuws 23 september 2018

Opgave studentenaantallen bij DUO vóór 1 oktober

Om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen, moet de penvoerder ieder jaar vóór […]

po vo mbo
Nieuws 18 september 2018

BLOG Samen opleiden: Sneak preview duo stages deel I

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij […]

po
Nieuws 16 september 2018

VSLS-opbrengsten van de HUpabo ITT digitaal beschikbaar

Binnen het vierjarige project ‘versterking samenwerking opleiding en scholen’ van de HUpabo ITT  hebben schoolopleiders, instituutsopleiders, onderzoeksdocenten en experts in […]

po vo mbo
Nieuws 11 september 2018

Toekomst samen opleiden: bestuurlijk overleg en landelijke ontwikkelingen

Op landelijk niveau overleggen ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU), over […]

vo
Nieuws 10 september 2018

Startwijzer VO: aan de slag met de begeleiding van startende leraren

Goed nieuws voor VO-scholen die willen investeren in versterking van begeleiding van startende leraren: de Startwijzer is nu ook voor […]

po
Nieuws 10 september 2018

Publicatie Zij-instroom. Een gedeelde verantwoordelijkheid van scholen en opleidingen

De nieuwste publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO staat geheel in het teken van zij-instroom. Een belangrijk […]

po vo mbo
Nieuws 7 september 2018

5 november: NIEUW Intervisie voor coördinatoren opleidingsscholen

Projectleiders, coördinatoren, directeuren van opleidingsscholen: wat zijn uw concerns? Bij partnerschappen Samen Opleiden staat professionalisering hoog op de agenda: daarbij […]

vo
Nieuws 6 september 2018

Regio van de maand VO | Flevoland

“Studenten behouden voor onze regio” Partnerschappen geven het samen opleiden allemaal op hun eigen manier vorm en inhoud. In deze […]