Nieuws

po
Nieuws 16 september 2019

Regio van de maand PO | Partnerschap boss PO in Rotterdam

Focus op de grootstedelijke problematiek Partnerschappen geven het Samen Opleiden allemaal op hun eigen manier vorm en inhoud. In deze […] Lees verder

vo
Nieuws 16 september 2019

Interview | In gesprek over onderzoek in de school

Op maandag 28 oktober 2019 vindt de eerste bijeenkomst van het leernetwerk onderzoek plaats. Eén van de deelnemers van het […]

po vo mbo
Nieuws 9 september 2019

Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019

De ‘Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019’ is gepubliceerd in de Staatscourant en treedt over een aantal dagen in werking. Via […]

vo
Nieuws 2 september 2019

9 oktober | Masterclass ‘Leiding geven aan leren’

De schoolleider is na de leraar de belangrijkste actor om het leren van leerlingen te stimuleren. Schoolleiders doen dat indirect. […]

mbo
Nieuws 1 september 2019

Prijs | Onderwijsteam van het jaar

Maakt u deel van een onderwijsteam waar u trots op bent? Laat het de BVMBO, de AOb en de MBO […]

po vo mbo
Nieuws 10 juli 2019

4 oktober | Uitwisselingsbijeenkomst ‘Kwaliteit samen opleiden’

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst door dit formulier in te vullen. […]

po vo mbo
Nieuws 4 juli 2019

Publicatie | Handreiking opstellen ontwikkelplan en beleidsdocument aspirant opleidingsscholen

Nieuwe en niet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigde opleidingsscholen voor po, vo en mbo, kunnen […]

po vo mbo
Nieuws 3 juli 2019

Actueel | Kwaliteitszorg Samen Opleiden & Inductie

In de nieuwsbrief van 2 april en 13 mei informeerden wij u over de landelijke ontwikkelingen rond kwaliteitszorg van samen […]

po vo mbo
Nieuws 29 juni 2019

BLOG Einde lectoraat

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij […]

po vo mbo
Nieuws 27 juni 2019

18 september | Werkbijeenkomst II ‘Ontwikkelplan toekomstige aspirant opleidingsscholen’

Op 10 mei jl. heeft het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor partnerschappen die overwegen een subsidieaanvraag […]