Nieuws

po vo
Nieuws 27 september 2021

Reminder | Opgave studentenaantallen bij DUO vóór 1 oktober

Om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen, moet de penvoerder ieder jaar vóór […] Lees verder

po vo mbo
Nieuws 26 september 2021

19 november 2021 | Webinar ‘Samen innoveren met impact’

Samenwerken aan een innovatief vraagstuk, met collega’s uit andere scholen, eventueel met studenten, onderzoekers, opleiders of mensen uit andere sectoren. […]

po vo mbo
Nieuws 21 september 2021

5 oktober 2021 | Webinar ‘Loopbaanontwikkeling vanuit het perspectief van de leraar’

Speciaal voor ‘De dag van de leraar’ hebben Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Voortgezet leren van de VO-raad Marco […]

po vo mbo
Nieuws 20 september 2021

Parels van Samen Opleiden 2021 | Op zoek naar voorbeelden uit de praktijk

Na twee succesvolle publicaties Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk gaat het Platform werken aan een derde editie van […]

po vo mbo
Nieuws 7 september 2021

Interview | Miranda Timmermans aangesteld als lector Samen Opleiden & Professionaliseren

Per 1 mei jl. is Miranda Timmermans aangesteld als lector Samen Opleiden & Professionaliseren. Dit nieuwe lectoraat valt onder het […]

vo
Nieuws 7 september 2021

Regio van de maand | Opleidingsschool Zutphen

Opleidingsschool Zutphen gaat het nieuwe schooljaar in als een erkende opleidingsschool. De NVAO heeft positief geoordeeld over de kwaliteit van […]

mbo
Nieuws 7 september 2021

9 september 2021 | Aftrap Mbo Onderzoeksjaar

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Hét moment om samen te starten met een nieuw Mbo Onderzoeksjaar. Binnen een mini-reeks […]

po vo mbo
Nieuws 6 september 2021

13 oktober 2021 | Themabijeenkomst ‘Kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden’

In het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie wordt bij waarborg 4 gesproken over kwaliteitscultuur i.p.v. kwaliteitszorg, zoals eerder het geval […]

po vo mbo
Nieuws 3 september 2021

Actueel | Meer aandacht voor zij-instromers

‘100% Samen Opleiden’ vormt de kern van een van de ambities van het Ministerie van OCW en de vijf sectorraden. […]

po
Nieuws 1 september 2021

Toekenning | Subsidie pilot ‘Doorlopende begeleiding startende leraren’

De subsidie voor de pilots doorlopende lijn begeleiding startende leraren po zijn toegekend. Met deze subsidie kunnen de partnerschappen een […]