Nieuws

po vo mbo
Nieuws 1 november 2019

Terugblik | Hoe kom je samen tot een goed inductietraject voor starters?

Een goede begeleiding van startende docenten helpt om docenten te behouden voor het beroep, talenten tot bloei te laten komen […] Lees verder

po vo mbo
Nieuws 30 oktober 2019

Een jaar lang gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Vanaf 29 oktober 2019 kunnen alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een jaar lang gratis […]

vo
Nieuws 21 oktober 2019

Ministers op bezoek bij opleidingsscholen NOD Haaglanden en OSR

“Ik ben jaloers op hoe deze studenten worden opgeleid en had dit graag toen ik zelf als docent werd opgeleid […]

vo
Nieuws 18 oktober 2019

Aan de slag met inzichten en methodieken voor het opleiden op de werkplek

Opleiders op de werkplek zijn dagelijks bezig om studenten zich te laten ontwikkelen tot goede leraren. Wat er bij het […]

po
Nieuws 8 oktober 2019

Koning en minister op werkbezoek bij Pabo HvA en obs Aldoende

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmorgen 8 oktober samen met minister Van Engelshoven van Onderwijs een bezoek gebracht aan openbare basisschool Aldoende […]

po vo
Nieuws 7 oktober 2019

Publicatie | Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek

Hoe kunnen partnerschappen Samen Opleiden een gezamenlijk curriculum vormgeven dat recht doet aan beide contexten én aan de leervragen van […]

po vo mbo
Nieuws 26 september 2019

Sectorraden: alle toekomstige docenten opleiden volgens ‘Samen opleiden’

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU streven ernaar 100 procent van de studenten aan een lerarenopleiding op te […]

po vo
Nieuws 21 september 2019

Opgave studentenaantallen bij DUO vóór 1 oktober

Om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen, moet de penvoerder ieder jaar vóór […]

po vo
Nieuws 17 september 2019

Netwerk huisacademies | Gezamenlijk belang van professionalisering

Steeds meer schoolbesturen hebben een huisacademie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls […]

po vo mbo
Nieuws 16 september 2019

31 oktober | Themabijeenkomst ‘Hoe kom je samen tot een goed inductietraject voor starters?’

Een goede begeleiding van startende docenten is belangrijk. Het helpt om docenten te behouden voor het beroep, talenten tot bloei […]