Nieuws

po vo mbo
Nieuws 30 november 2020

Video | Effectiviteit coaching startende leraren

In deze video toont Emeritus hoogleraar Wim van der Grift aan welke effecten zichtbaar zijn bij het coachen van startende […] Lees verder

po vo mbo
Nieuws 25 november 2020

Terugblik | De week van Samen Opleiden

De lerende leraar in de schijnwerpers We kijken met veel plezier en voldoening terug op ‘De week van Samen Opleiden’ […]

po vo mbo
Nieuws 24 november 2020

Terugblik | Online themabijeenkomst Samen Opleiden en inclusief onderwijs

Op 19 november 2020 vond de online themabijeenkomst ‘Samen Opleiden en inclusief onderwijs’ plaats. De bijeenkomst begon met een welkomstwoord […]

po vo
Nieuws 23 november 2020

Subsidie | Schoolkracht: schoolontwikkeling in het funderend onderwijs

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Vaak zijn er onder schoolleiders en leraren genoeg ideeën […]

vo
Nieuws 20 november 2020

Uit de praktijk | De huisacademie: nog nooit zo veel onderwijskundig rumoer in de school

Voortgezet Leren – een programma van de VO-raad en Schoolinfo –  ondersteunt scholen bij de ontwikkeling van onderwijs dat leerlingen […]

po
Nieuws 19 november 2020

Startnotitie | Sleutels voor evidence-informed werken

In het primair onderwijs willen steeds meer scholen en schoolbesturen aan de slag met kennis uit (praktijkgericht) onderzoek. Zo kunnen […]

po vo mbo
Nieuws 17 november 2020

Actueel | Onderzoekbeurzen voor leraren

Bent u leraar en wilt u zich verder verdiepen door onderzoek te doen naar een vakdidactisch of ander onderwerp? Of […]

mbo
Nieuws 14 november 2020

Actueel | Landelijk Raamwerk PDG

Door ontwikkelingen rondom docentschap in het mbo hebben de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen afgesproken om het oorspronkelijke Landelijk […]

po vo mbo
Nieuws 12 november 2020

Beroepsbeeld | Dialoogapp voor docent en team

De beroepsvereniging Opleiders MBO BVMBO heeft bij de publicatie van het beroepsbeeld voor de docent MBO een set dialoogkaarten en […]

po vo mbo
Nieuws 9 november 2020

1 december 2020 | Online bijeenkomst ‘Samen opleiden binnen een professionele leercultuur’

Binnen een professionele leercultuur werken alle betrokkenen in een school samen om te reflecteren, onderzoeken en professionaliseren. Deze professionele leercultuur […]