Nieuws

po vo mbo
Nieuws 11 maart 2021

Leeromgeving Onderzoekscultuur | Evidence-informed werken aan schoolontwikkeling

De digitale Leeromgeving Onderzoekscultuur van het Platform Samen Onderzoeken ondersteunt scholen en schoolbesturen in het po, vo en mbo om […] Lees verder

mbo
Nieuws 8 maart 2021

Resultaten | Enquête Platform Samen Opleiden & Professionaliseren MBO

In februari is een enquête uitgezet via de projectleiders en schoolopleiders van opleidingsscholen en HR-directeuren in het mbo. Doel van […]

po vo mbo
Nieuws 4 maart 2021

Actueel | Volg ons nu ook op LinkedIn

Het veld van Samen Opleiden & Professionaliseren kenmerkt zich door een enorme energie en betrokkenheid van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen. […]

vo
Nieuws 2 maart 2021

Op onderzoek uit | Drie scholen op weg naar meer kennisgedreven werken

De VO-raad volgt drie scholen die bezig zijn met een ontwikkeling richting meer kennisgedreven werken en kijkt mee met schoolleiders, […]

vo
Nieuws 26 februari 2021

Actueel | Tijdelijke middelen beschikbaar voor begeleiding startende leraren

Uit de afhechting van het sectorakkoord vo blijven in 2021 en 2022 middelen beschikbaar voor het realiseren van nog niet […]

po vo mbo
Nieuws 19 februari 2021

Intervisie | Voor coördinatoren partnerschappen 2021

‘Projectleiders, coördinatoren, directeuren van partnerschappen Samen Opleiden: wat zijn uw concerns?’ Bij partnerschappen Samen Opleiden staat professionalisering hoog op de […]

po vo mbo
Nieuws 12 februari 2021

Koppeltraject 2021 | Leren van en met elkaar

In 2021 gaat er een nieuw koppeltraject van start. In het koppeltraject koppelen we opleidingsscholen met een ondersteuningsvraag aan een […]

po vo mbo
Nieuws 11 februari 2021

31 maart 2021 | Webinar ‘De praktijkdilemma’s bij passend onderwijs vanuit student, startbekwame leraar en lerarenopleiding’

Samen met het het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren op 31 maart een webinar over […]

po vo
Nieuws 10 februari 2021

Video | Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek

Het is voor partnerschappen Samen Opleiden een uitdaging om te komen tot een curriculum dat recht doet aan de geldende […]

po vo
Nieuws 1 februari 2021

Actueel | Samen Opleiden op de ABC-eilanden

Afgelopen woensdag en donderdag ging ‘Kibrahacha’, het partnerschap voor het opleiden van aankomende leraren, van start met een ‘soft launch’. […]