PO
VO

OCW geeft opdracht voor enquête Steunpunt Opleidingsscholen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft onderwijsonderzoeksbureau DUO opdracht gegeven om een enquête uit voeren over het Steunpunt Opleidingsscholen.

Eind september ontvangen de contactpersonen van de opleidingsscholen een digitaal enquêteformulier. Tot 5 oktober heeft u de gelegenheid deze anonieme enquête in te vullen. Er is een mogelijkheid ingebouwd uw antwoorden op te slaan, zodat u op verschillende tijdstippen de enquête kan invullen, of eventueel aanvullen met informatie van collega’s.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is informatie ontvangen over de voortgang, de ontwikkeling en meerwaarde van de dienstverlening van het Steunpunt Opleidingsscholen. Het Steunpunt Opleidingsscholen is op 10 juni 2014 gestart met de volgende doelstelling:

  • Het delen van kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden;
  • Het versterken van de ontwikkeling en onderlinge samenwerking in het algemeen en rond specifieke thema’s (zoals schoolontwikkeling, opleiden en professionaliseren van leraren, het doen van praktijkonderzoek). Het gaat hierbij om de ondersteuningsfunctie van het steunpunt en niet om de inzet van de experts via School aan Zet.

Bij de start van het Steunpunt is nadrukkelijk aangegeven dat het steunpunt ‘van, voor en door de opleidingsscholen’ beoogd te zijn. Daarom is uw bijdrage aan de enquête van belang. OCW hoopt op uw medewerking te mogen rekenen.

Gerelateerde berichten