PO
VO

Nieuw katern Opleiden in de school PO over begeleiding en beoordeling

Nieuw katern Opleiden in de school PO: De organisatie van de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren

Het Steunpunt Opleidingsscholen PO  brengt een reeks katernen uit over opleiden in de school. De schrijvers – lectoren en hoogleraren die actief zijn op het terrein van opleiden in de school – delen in deze publicaties hun kennis over verschillende thema’s die relevant zijn voor het opleiden in de school.

Nieuw katern over begeleiden en beoordelen

Paul Hennissen is lector Opleiden in de School bij de Nieuwste Pabo. In 2010 promoveerde hij aan de Technische Uni­versiteit Eindhoven, op het gebied van professionalisering van praktijkbegeleiders op de werkplek van de school. De katern van zijn hand met de titel De organisatie van de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren gaat onder meer in op de posities van opleiders op de werkplek, de taken op de werkplek bij de begeleiding en beoordeling en de bekwaamheden van lerarenopleiders. In de bijlagen worden enkele modellen c.q. instrumenten besproken, die opleidingsscholen kunnen gebruiken om de begeleiding en beoordeling op de werkplek te professionaliseren.

Download katern

Themabijeenkomst PO Begeleiden en beoordelen: kracht en potentie van de opleidingsschool

Gekoppeld aan de kwaliteitsreeks organiseert het Steunpunt Opleidingsscholen een reeks themabijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst op 18 januari buigen we ons over de vraag: Wat zijn de sterke en wat zijn de zwakke punten van de begeleiding en beoordeling van de opleidingsschool? U krijgt allereerst overzicht van de verschillende begeleidings- en beoordelingsfuncties, hoe deze verdeeld zijn over de verschillende opleiders en wat de sterke en zwakke plekken zijn binnen de opleidingsschool. Daarnaast maakt u kennis met een reflectieactiviteit, waardoor het eigen handelen in gesprekken expliciet en bespreekbaar wordt en beschikt u over een hulpmiddel om uw eigen kwaliteit van begeleidingsgesprekken te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie

Houd onze website in de gaten, want er verschijnen de komende periode meer katernen. Hebt u themasuggesties voor een katern? Mail uw idee naar platformsamenopleiden@poraad.nl.

Gerelateerde berichten