20 mei: Masterclass PO Versterken ouderbetrokkenheid OIS

Ouderbetrokkenheid is één van de inhoudelijke thema’s uit de regeling ‘Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen’. Hoewel opleidingen en scholen ouderbetrokkenheid belangrijk vinden, blijkt dat studenten en startende leraren minder tevreden zijn over de voorbereiding en begeleiding op het thema ouderbetrokkenheid (Oberon, 2014) en vormt het samenwerken met ouders voor beginnende leraren een struikelpunt (Gaikhorst, 2014). Ook binnen het samenwerkingsverband Opleiden in de School is het zoeken op welke wijze ouderbetrokkenheid gezamenlijk kan worden opgepakt en verdiept.

Tien succesfactoren

Tijdens de masterclass gaan Peter de Vries (CPS) en Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) op dit thema in. Peter de Vries is werkzaam als principal-adviseur bij CPS en auteur van een aantal boeken over ouderbetrokkenheid. Hij begeleidt scholen in het traject ‘ouderbetrokkenheid 3.0’ bij het verbeteren van de samenwerking met ouders. Mariëtte Lusse, lector op het thema ouderbetrokkenheid, promoveerde op een onderzoek naar het verbeteren van de samenwerking met ouders. Dit leverde een handreiking voor scholen op, gebaseerd op tien succesfactoren. Deze succesfactoren vormen ook de basis voor het beter opleiden van (aanstaande) leraren, zodat zij de samenwerking met ouders goed vorm leren geven.

Tijdens de masterclass is er veel ruimte voor uitwisseling over de verbeteringen in de praktijken op scholen en het pabo-curriculum en de wijze waarop dit binnen OIS kan worden opgepakt. Wat zijn mogelijke verbeterstappen en hoe leiden we samen op rond het thema ouderbetrokkenheid?

Praktische informatie

Wanneer: 20 mei 2015
Locatie: La Vie, Lange Viestraat 351 in Utrecht
Tijd: 14.00 uur tot 17.30 uur
Voor wie: alle participanten die een coördinerende/kartrekkende rol hebben op het thema ouderbetrokkenheid binnen OidS/AOS uit zowel scholen als opleidingen
Maximaal aantal deelnemers: 40
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden
Aanmelden: inschrijving is gesloten

De masterclass is een gezamenlijk initiatief van het Steunpunt Opleidingsscholen en School aan Zet.

In 2015 vinden er nog twee andere masterclasses plaats:
– 7 oktober Masterclass Omgaan met verschillen
– 9 december Masterclass Opbrengstgericht werken

De thema’s Pesten en Begeleiding van startende leraren omen tijdens masterclasses in 2016 aan bod.

Gerelateerde berichten