Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij over samen opleiden.

Verzamelliteratuur

Soms komen er publicaties op de markt, die me heel wat werk uit handen nemen. En niet alleen mij, maar ook studenten en collega’s. Publicaties waarin het werk van vele gezaghebbende auteurs en wetenschappers handig bijeen is gebracht. Zo verscheen er deze week ‘Op de schouders van reuzen’ bij Didactief, waarin het onderzoek en de theorieën van maar liefst 24 cognitief psychologen bijeen is gebracht in een handzaam boekje, compleet met verwijzingen naar de oorspronkelijke kernpublicaties (waar mogelijk met een link) en websites met aanwijzingen voor praktische toepassingen. En als dat nog niet genoeg is: het boek is beschikbaar als gratis download, met dank aan vele sponsors (https://didactiefonline.nl/artikel/op-de-schouders-van-reuzen). Het lijkt wel alsof dit een stevige reclamepraatje is, maar ik word werkelijk heel blij van dit soort publicaties en met mij vele anderen. Bruner, Ausubel, Hattie, Bandura, Bloom, Kirschner, scaffolding, samenwerkend leren, feedback, motivatie, het komt allemaal voorbij. Het boek is geschreven voor leerkrachten, en dat zou mijn enige kritiek zijn: het boek is zeker ook geschikt voor leraren en voor hun lerarenopleiders.

Nu ik toch bezig ben: in 2016 verscheen – ook bij Didactief – de publicatie ‘ Weten wat werkt’: onderwijsonderzoek vertaald voor lerarenopleiders onder redactie van Douwe Beijaard. Helaas heb ik deze publicatie niet aangetroffen als gratis download (https://tenbrinkuitgevers.nl/weten-wat-werkt). Alle lerarenopleiders zouden in mijn ogen kennis moeten nemen van deze publicatie, waarin relevant onderwijsonderzoek wordt samengevat dat lerarenopleiders helpt om aanstaande leraren voor te bereiden op hun toekomstig beroep. Ook worden er handzame praktische tools bij gegeven.

image

Voor mij hoort de Kennisbasis van de VELON (Vereniging Lerarenopleiders Nederland) absoluut bij de top van handige literatuur in de zin van: er wordt veel kennis in samengebracht, de belangrijkste werken en auteurs staan erin, en het is eenvoudig toegankelijk voor de doelgroep, in dit geval lerarenopleiders. De kennisbasis bestaat uit zeven katernen, en de zevende verschijnt in maart 2019 tijdens het VELON congres. Katernen over vorming, onderzoek, samen opleiden, vakdidactiek, de context van het opleiden van leraren, en de lerarenopleider zelf zijn inmiddels verschenen. De zevende en laatste katern gaan over opleidingsdidactiek. En ja: de hele kennisbasis is beschikbaar als gratis download: https://velon.nl/professionalisering/kennisbasis/, ook voor niet-leden van de VELON.

Ik verheug me om met dit soort beknopte werken mijn kennis weer op te frissen en uit te breiden: wat ik nog niet wist of kende, daar kan ik weer verder over lezen via de literatuurverwijzingen. En ook zo blijf ik leren.

Overzicht andere blogposts

 

Over Mariëlle Theunissen

Mariëlle Theunissen is onderwijskundige en voltooide haar doctoraal opleiding Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1995 promoveerde zij op een proefschrift naar samenwerking tussen onderwijsorganisaties. Tijdens en na haar promotie werkte Mariëlle als lerarenopleider aan de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen en Hogeschool Rotterdam. Tevens is zij docent muziek en CKV aan het Alfrink College in Zoetermeer en is zij betrokken bij de ontwikkeling van de Opleidingsschool Haaglanden.