MBO
PO
VO

Actueel | Taskforce moet aanpak lerarentekort verstevigen

Er is een landelijke taskforce nodig om de aanpak van het lerarentekort te verstevigen. Ook moet de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen minder vrijblijvend worden. Dat melden de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Zij reageren met deze brief op het advies Samen sterk voor elk kind van Merel van Vroonhoven, de voormalige voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten die in 2019 besloot om zich te laten omscholen tot leraar basisonderwijs. Van Vroonhoven is door het ministerie van OCW aangesteld als onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort en kreeg de opdracht om te onderzoeken wat er goed gaat, maar vooral beter kan in de aanpak van het lerarentekort.

Zij constateert dat er veel in gang is gezet om de tekorten aan te pakken en dat dit resultaat heeft. De belangstelling om in het onderwijs te werken neemt toe en het animo voor lerarenopleidingen en zij-instroomtrajecten groeit. Dit betekent volgens minister Slob echter niet dat we nu achterover kunnen gaan leunen: “De prognoses van de tekorten zijn onverminderd ernstig. De adviezen van Merel van Vroonhoven geven veel handvatten om daar wat aan te doen. Daarom ga ik aan de slag met de aanbevelingen”, aldus Slob.

Veranker en stimuleer duurzame regionale samenwerking

In het rapport doet Merel van Vroonhoven verschillende integrale aanbevelingen. Zo op om de vrijblijvendheid uit de regionale samenwerking tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen te halen. Ook pleit zij voor een betere aansluiting tussen lerarenopleiding en de praktijk en het ‘ontsnipperen’ van het aanbod van lerarenopleidingen. Daarbij hoort een landelijk dekkend netwerk van regionale verbanden voor de onderwijsarbeidsmarkt, waarin de aanpak voor de personeelstekorten en het Samen opleiden en professionaliseren samen komen en structureel bekostigd worden. Ook roept zij op om de beroepsgroep in de hele linie intensiever en nadrukkelijker te betrekken.

Landelijke regie

Merel van Vroonhoven adviseert een taskforce (met een programmabureau) op te richten. Deze taskforce moet landelijk regie pakken om de aanpak van de tekorten te intensiveren. Binnen deze structuur moeten de noodplannen voor de G5, de ondersteuning van Samen opleiden en professionaliseren en de uitwerking van het advies van de Commissie Zevenbergen worden samengebracht.

Brede steun onderwijsorganisaties

De ministers melden dat deze aanbevelingen breed worden ondersteund door onderwijsorganisaties die samenwerken aan de ‘landelijke tafel’ voor de aanpak van het lerarentekort. De komende periode worden de voorstellen verder uitgewerkt, staat in de brief van de ministers.

 

Gerelateerde berichten