14 januari 2019

Nieuwe katernen over inrichting, organisatie & bekostiging

Partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren zijn druk doende om op basis van ambities ontwikkelingen in gang te zetten en te houden. Om dit te realiseren komt altijd de vraag naar (financiële) inrichting en organisatie om de hoek kijken. Welke afwegingen maken partnerschappen hierbij? Hoe kunnen andere partnerschappen in het land daarvan leren en er het gesprek met elkaar over aangaan?

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren heeft een aantal praktijkcasussen van de (financiële) inrichting en organisatie van partnerschappen Samen Opleiden onderzocht. Deze casussen leveren een belangrijke bijdrage aan het voeden van het bestuurlijk traject over de toekomst van het samen opleiden. De casussen bieden tevens inspiratie aan andere opleidingsscholen ten aanzien van de (financiële) inrichting en organisatie in relatie tot de ambities en ontwikkelingen.

Overzicht & downloads katernen


Nieuws 15 april 2019

Aanvraagronde Lerarenbeurs weer gestart

Tot en met 30 juni 2019 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo weer een Lerarenbeurs […]

Meer lezen »

Nieuws 1 april 2019

Brief OCW | aanpassing kwaliteitszorg opleidingsscholen

De beoordeling van de reeds erkende opleidingsscholen door de NVAO wordt in de zomer van 2019 met een aanpassing van […]

Meer lezen »