12 november 2018

Nieuwe katernen over inrichting, organisatie & bekostiging | PO, VO

Partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren zijn druk doende om op basis van ambities ontwikkelingen in gang te zetten en te houden. Om dit te realiseren komt altijd de vraag naar (financiële) inrichting en organisatie om de hoek kijken. Welke afwegingen maken partnerschappen hierbij? Hoe kunnen andere partnerschappen in het land daarvan leren en er het gesprek met elkaar over aangaan?

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren heeft een aantal praktijkcasussen van de (financiële) inrichting en organisatie van partnerschappen Samen Opleiden onderzocht. Deze casussen leveren een belangrijke bijdrage aan het voeden van het bestuurlijk traject over de toekomst van het samen opleiden. De casussen bieden tevens inspiratie aan andere opleidingsscholen ten aanzien van de (financiële) inrichting en organisatie in relatie tot de ambities en ontwikkelingen. De eerste vier katernen zijn nu gereed!

Overzicht & downloads katernen


Nieuws 12 december 2018

Meerjarig budget voor regionale aanpak lerarentekort en zij-instroom

De extra middelen die minister Slob heeft toegezegd voor de aanpak van de regionale lerarentekorten en de verhoging van het […]

Meer lezen »

Nieuws 10 december 2018

Sneak preview | Doorlopend leren: opleiden, begeleiden en professionaliseren in een doorgaande lijn

Begin 2019 publiceert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO de publicatie ‘Doorlopend leren’ met inspirerende praktijkvoorbeelden over de doorlopende […]

Meer lezen »