12 februari 2020

Nieuw | Platform Samen Onderzoeken

Scholen, schoolbesturen, universiteiten en hogescholen werken op tal van plekken samen om met kennis en wetenschappelijk onderzoek het onderwijs ‘evidence informed’ te verbeteren. De PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) ondersteunen deze samenwerkingsinitiatieven met het online Platform Samen Onderzoeken en dragen hierdoor bij aan het leren van elkaar, het zoeken van verbinding en werken aan kwaliteitsverbetering van de samenwerking.

De (academische) opleidingsscholen hebben al veel ervaring met het doen van gezamenlijk onderzoek gericht op onderwijsontwikkeling en gebaseerd op vragen uit de onderwijspraktijk. Het nieuw opgerichte Platform Samen Onderzoeken bevat dan ook een schat aan informatie voor partnerschappen samen opleiden. Ook kennis vanuit de partnerschappen rond onderwijs – onderzoek binnen het curriculum en de school krijgt een plek op deze website.

Naar website


Nieuws 30 september 2020

De week van Samen Opleiden | De lerende leraar in de schijnwerpers

Van 5 tot en met 9 oktober 2020 staat in De week van Samen Opleiden de lerende leraar in de […]

Meer lezen »

Nieuws 28 september 2020

Onderzoek | De effecten van de begeleiding van startende leraren

De Rijksuniversiteit Groningen deed, onder leiding van universitair hoofddocent Michelle Helms-Lorenz, onderzoek naar de effecten van begeleiding van docenten tijdens […]

Meer lezen »