12 februari 2020

Nieuw | Platform Samen Onderzoeken

Scholen, schoolbesturen, universiteiten en hogescholen werken op tal van plekken samen om met kennis en wetenschappelijk onderzoek het onderwijs ‘evidence informed’ te verbeteren. De PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) ondersteunen deze samenwerkingsinitiatieven met het online Platform Samen Onderzoeken en dragen hierdoor bij aan het leren van elkaar, het zoeken van verbinding en werken aan kwaliteitsverbetering van de samenwerking.

De (academische) opleidingsscholen hebben al veel ervaring met het doen van gezamenlijk onderzoek gericht op onderwijsontwikkeling en gebaseerd op vragen uit de onderwijspraktijk. Het nieuw opgerichte Platform Samen Onderzoeken bevat dan ook een schat aan informatie voor partnerschappen samen opleiden. Ook kennis vanuit de partnerschappen rond onderwijs – onderzoek binnen het curriculum en de school krijgt een plek op deze website.

Naar website


Nieuws 18 februari 2020

17 april 2020 | Themabijeenkomst ‘Samen werken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma’

Visie, ontwerp en uitvoering Samen opleiden betekent onder meer een gezamenlijk opleidingsprogramma, zoals ook verwoord in het nieuwe kwaliteitskader. Op […]

Meer lezen »

Nieuws 17 februari 2020

Rapport | Behoefte aan breed gedragen visie op begeleiding startende leraren

Scholen hebben behoefte aan een breed gedragen visie op de begeleiding van startende leraren. Starters zelf ervaren weinig ruimte voor […]

Meer lezen »