17 september

Voorlopersgroep ‘opleiden in de school’ | MBO

Rondom de Lerarenagenda 2020 zijn op verschillende thema’s voorlopersgroepen gestart. Eén ervan is de voorlopersgroep ‘opleiden in de school’. Een mix van lerarenopleidingen en scholen van po-vo-mbo. Op 17 september stond het thema centraal: samen opleiden voor het beroepsonderwijs. Bert van Leeuwen (ROC Tilburg) presenteerde de verschillen tussen mbo en lerarenopleiding, en gaf aan dat het inspanning vraagt om samen te werken. Margriet van der Werff en Lysbeth Brattinga vertelden over hun samenwerking en hoe het curriculum gericht op het beroepsonderwijs tot stand komt in de opleidingsschool FC-NHL.

Beroepsdidactiek vraagt aandacht in alle opleidingen van de lerarenopleidingen. De volgende bijeenkomst in, gaan deelnemers verder in gesprek over wat er nodig is om voorloper te worden in het opleiden voor het beroepsonderwijs.