17 april

Themabijeenkomst ‘Samen opleiden en zij-instroom’ | VO, MBO

Het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren en het Kennispunt Opleiden in de school mbo organiseerden een themabijeenkomst over zij-instroom. Er waren ruim 50 deelnemers uit mbo, vo en hbo. Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op vragen als:

  • wie zijn de leraren van morgen?
  • welk passend opleidingstraject kunnen lerarenopleidingen samen met scholen aanbieden?
  • hoe bewaken scholen de kwaliteit van dit opleidingstraject?

Het doel was om te werken aan brede toegankelijkheid van zij-instroomtrajecten voor vo en mbo, en om meer inzicht te krijgen in het versterken van de kwaliteit van zij-instroomtrajecten. Marieke Wolthoff van Platform Bètatechniek, presenteerde de uitkomsten van een onderzoek naar onderwijsdrijfveren van ‘niet-leraren’. Reoas van der Veen (ROC Friese Poort), Paulien Langedijk (Hogeschool van Amsterdam) en Loes Rosendaal (NCOI) gaven een inkijk in hun aanpak van het opleiden van zij-instromers in de praktijk.