Utrecht 5 oktober

Themabijeenkomst ‘Integrale kwaliteitsontwikkeling; hoe kán het ook anders!’ | PO, VO, MBO

Bij samen opleiden draait het om de kwaliteit van de opleiding, de kwaliteit van de leraar en uiteindelijk om de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitsontwikkeling is vanaf het begin een belangrijk element van het samen opleiden, maar blijft tegelijkertijd een uitdaging voor partnerschappen. Op 5 oktober verzorgde lector Miranda Timmermans in Utrecht een themabijeenkomst over integrale kwaliteitsontwikkeling van samen opleiden. 

Inspirerende en interactieve ochtend

Ruim 40 deelnemers uit het po, vo en mbo (coördinatoren van opleidingsscholen, lerarenopleiders, kwaliteitszorgmedewerkers e.a.) beleefden een inspirerende en interactieve ochtend met elkaar. Na een inleiding van Miranda gingen de deelnemers aan de hand van hun eigen ingebrachte kwaliteitsinstrumenten en -plannen met elkaar in gesprek. In de eerste ronde was de opdracht, benoem de vijf belangrijkste kwaliteitsaspecten van jouw opleidingsschool. In de tweede ronde ging het gesprek over de instrumenten die voor kwaliteitsontwikkeling gebruikt worden en in hoeverre deze geschikt zijn om die vijf kwaliteitsaspecten in kaart te brengen. De ochtend werd afgesloten met een (levendige) binnen- en buitenkring waarbij de deelnemers elkaar elkaar bevroegen over kwaliteit van het partnerschap.

Belangrijkste lessen

Aan het einde van de dag vatte Miranda de belangrijkste lessen samen:

  • De opvattingen over kwaliteit groeien gedurende je eigen ontwikkeling, en zijn zodoende relatief en contextgebonden. Je bepaalt dus met elkaar de kwaliteit van je partnerschap.
  • Daarbij speelt het hebben van een heldere visie een belangrijke rol: alles in je partnerschap moet ten dienste staan aan die visie.
  • Een goede stap in de richting van integrale kwaliteitsontwikkeling is om samen vast te stellen welke vijf kwaliteitsaspecten voor het partnerschap het belangrijkste zijn. Sta vervolgens kritisch stil bij de volgende vragen: brengen de instrumenten die gehanteerd worden deze aspecten wel adequaat in beeld? En sluit het aan op de visie van het partnerschap?
  • Tot slot, heel belangrijk: maak keuzes in wat je meet, wees daar beperkt in en meet regelmatig en systematisch.

Meer lezen

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Download hier het verdiepingskatern van Miranda Timmermans over dit thema. Miranda Timmermans heeft ook een proefschrift geschreven over de kwaliteit van de opleidingsschool vanuit het perspectief van leren op de werkplek: ‘Kwaliteitsontwikkeling. Over Affordance, Agency en Kwaliteitsontwikkeling.’ 

 

Reacties van de deelnemers

“Miranda is voortdurend in staat om de verschillende praktijken te spiegelen aan theorie door sterke (door)vragen die steeds aan het denken zetten.”

“De grootste meerwaarde hadden de actieve werkvormen en de kritische vragen, waardoor ik met mijn eigen collega’s inhoudelijk aan de slag kon. Dat leverde ons echt inzichten op.”

“Kwaliteit vind ik een lastig thema en de bijeenkomst heeft me meer inzicht gegeven en ook praktische handvatten.”

“Ik hoopte handvatten te krijgen voor de vormgeving van de kwaliteitszorg (of dus eigenlijk kwaliteitsontwikkeling) op onze aspirant-opleidingsschool en dat is zeker gelukt.”

“Wat mij vooral aansprak was in het ontwikkelen van kwaliteitszorg de aansluiting zoeken bij waar het partnerschap is. Daar voorbeelden bij zoeken, zodat dit herkenbaar wordt op de scholen.”

“De visie als paraplu voor alles kan niet genoeg benadrukt worden.”