Online 5 juni

Online themabijeenkomst ‘Samen werken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma’ Visie, ontwerp en uitvoering

Samen opleiden betekent onder meer een gezamenlijk opleidingsprogramma, zoals ook verwoord in het nieuwe kwaliteitskader. Op welke manier komen partnerschappen tot een gezamenlijk en samenhangend opleidingsprogramma? Hoe werk je vanuit de visie toe naar een gezamenlijk ontwerp en op welke manier zijn de verschillende partners betrokken bij de uitvoering van het programma?

Deze vragen stonden centraal bij de eerste van een serie (online) themabijeenkomsten in 2020 die dit jaar door een partnerschap worden gehost. Partnerschap NOD Haaglanden (VO) was op 5 juni onze host, vanwege de stappen die zij de afgelopen jaren hebben gezet op een gezamenlijk curriculum met de verschillende scholen en lerarenopleidingen.

Bekijk presentaties

Drie verschillende partnerschappen afkomstig uit po, vo en mbo verzorgden tijdens de bijeenkomst een presentatie. U kunt deze presentaties hieronder downloaden.

Partnerschap NOD Haaglanden (VO) trapte af met een presentatie door Esther de Ruijter (programmamanager) en Henriette Boevé (rector en lid van de stuurgroep) over de ontwikkeling van het gezamenlijke curriculum. Aan de hand van interviewfragmenten met een schoolopleider en een schoolcoördinator komt aan bod op welke wijze de afstemming tussen scholen en instituten is verlopen bij het ontwikkelen van de ‘middenkolom’ voor het curriculum van de opleidingsschool en hoe dit vorm heeft gekregen in een praktijkmodule.

Download presentatie VO

Van Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort (PO) ging Anton Boonen (secretaris bestuurlijk overleg v/h partnerschap) via een video-opname in op de doorlopende innovatie van het curriculum waarmee in studiejaar 2017-2018 is gestart binnen Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort. Deze innovatie heeft geresulteerd in een opleidingstraject waar ‘samen opleiden’ en ‘flexibilisering om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken’ twee belangrijke uitgangspunten zijn.

Download presentatie PO

Beroepsgerichte didactiek staat sinds 2017 op de Gelderse professionaliseringsagenda, een samenwerking tussen zeven MBO-instellingen en de HAN om gezamenlijk te werken aan het beste mbo voor de toekomst. De instellingen werken daarvoor met design teams, waarin opleiding en werkveld samen antwoord zoeken op gezamenlijke praktijkvragen. Ellen Leenaarts (Lerarenopleider en Coördinator Zijinstroom MBO Pedagogisch Didactisch Getuigschrift bij HAN-ILS) gaf tijdens de bijeenkomst een toelichting op een hieruit voortgekomen ontwerpinstrument: een hulpmiddel waarmee je samen betekenisvol beroepsgericht onderwijs kunt ontwerpen.

Download presentatie MBO