Online 1 december

Online bijeenkomst | Samen opleiden binnen een professionele leercultuur

Een professionele leercultuur zorgt binnen het samen opleiden ervoor dat opleiders en studenten samen met elkaar reflecteren, onderzoeken en leren, wat bijdraagt aan hun professionele ontwikkeling en aan de kwaliteit van het onderwijs. Hoe kun je dit wederzijds leren, waarin een wederkerigheid ontstaat tussen studenten en opleiders, in de partnerorganisaties realiseren? Wat vraagt dit van de scholen, van het partnerschap en aan leiderschap? En wat is de rol van onderzoek daarbij? En wat betekent dit weer voor de samenwerking tussen de partners, voor de betrokkenheid van leidinggevenden in school en instituut en voor professionaliseringstrajecten? 

Deze vragen stonden tijdens de online bijeenkomst van dinsdag 1 december centraal. We zijn in de centrale aftrap in gesprek gegaan met Kim van Zeeland, onderzoekscoördinator ROC Nijmegen, en Sissy Uhrig, projectleider HAN ILS. Zij geven samen vorm aan het uitvoeren van onderzoek binnen het samen opleiden bij Opleidingsschool Nijmegen mbo. Kim deelde tijdens het gesprek een overzicht van hoe zij de onderzoekwerkplaats hebben ingericht.

In het tweede gedeelte van deze themabijeenkomst zijn we in subgroepen voor po, vo en mbo uiteen gegaan om het thema ‘professionele leercultuur binnen samen opleiden’ voor de eigen sector verder te verkennen.

In de subgroep po gingen de deelnemers in gesprek met Marie-Louise Bijl en Lotte Henrichs van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU). Hun presentaties en het artikel ‘Onderzoek de school in!’ van Kos en Henrichs (2020) kun je hier vinden. In de subgroep vo was Marcelle Hobma, coördinator van partnerschap ROSA te gast. Haar presentatie kun je hier vinden, net zoals het onderzoeksrapport van het Kohnstamm Instituut over ‘de school als PLG’. In de subgroep mbo zijn we verder in gesprek gegaan met Kim van Zeeland en Sissy Uhrig.