13 september

Netwerkbijeenkomst hrm-beleid | MBO

Op 13 september organiseerde het Kennispunt Opleiden in de school mbo een bijeenkomst voor (aspirant) opleidingsscholen over strategisch hrm-beleid en de opleidingsschool. Er waren ongeveer 20 deelnemers, uit mbo en lerarenopleidingen. Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op vragen als: Hoe positioneer je de opleidingsschool in de school, hr en de lijn betrokken. Hoe zorg je voor een doorlopende ontwikkellijn voor alle doepgroepen? Wat is de rol van de lerarenopleiding? Dhr. Roelofs (RPO Rijnmond) gaf een presentatie over het verbinden van de opleidingsschool aan strategisch hrm-beleid en dhr. Van der Plas (Scalda/opleidingsschool ZAOS) deelde een praktijkvoorbeeld.