6 december

Netwerkbijeenkomst (aspirant) opleidingsscholen | MBO

Voor de laatste keer dit jaar kwamen de (aspirant) opleidingsscholen bij elkaar. Er werd teruggeblikt op thema’s van het afgelopen jaar: kwaliteit van de opleidingsschool, hybride leeromgeving en strategisch hrm-beleid. Doel is om goede voorbeelden te delen en vragen rondom de thema’s samen te ontleden en op zoek te gaan naar oplossingen. Ook werden er instrumenten gedeeld. Komend jaar gaat het netwerk door met vier keer elkaar te ontmoeten en als netwerk te groeien in het samen opleiden. Thema’s die de samenwerkingsverbanden volgend jaar graag terugzien, zijn: ‘positie van het mbo in het curriculum van de lerarenopleiding’, samenwerking over lerarenopleidingen heen (bredere netwerken) en ‘kwaliteit’.