23 februari

Netwerkbijeenkomst aspirant-opleidingsscholen | MBO

Op 23 februari kwamen betrokkenen van de aspirant-opleidingsscholen bij elkaar voor een netwerkbijeenkomst. Deze stond in het teken van de beoordeling van de NVAO als voorwaarden om structureel te kunnen toetreden tot de regeling Tegemoetkoming kosten opleiden in de school van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De bijeenkomst heeft het kennispunt Opleiden in de School mbo in samenwerking georganiseerd met de NVAO en DUS-I. Marian Zanen van ROC TOP was gastspreker. ROC TOP maakt onderdeel uit van een erkende opleidingsschool. Een verslag van de bijeenkomst is op te vragen bij Linda Medendorp.