12 oktober

Kwaliteit en professionalisering van docentopleiders in het mbo | MBO

Vrijdag 12 oktober 2018 vond de themabijeenkomst ‘Kwaliteit en professionalisering van docentopleiders in het mbo’ plaats. Doel van de bijeenkomst was inzicht krijgen in eigen vraagstukken rondom de kwaliteit van docentopleiders, leren van praktijkvoorbeelden van anderen en kennis delen rondom het beroepsregister voor lerarenopleiders. De twintig aanwezigen vonden het een waardevolle bijeenkomst, met name vanwege de combinatie van voorbeelden en informatie over registratietraject als lerarenopleider. De mix van aanwezige deelnemers uit het hbo en het mbo maakte dat er vanuit verschillende perspectieven naar professionalisering van lerarenopleiders gekeken kon worden. Het delen van voorbeelden hielp om eigen keuzes te maken en de ontwikkeling van lerarenopleiders vorm te geven.