24 mei

Diner pensant | MBO

Op woensdag 24 mei kwamen studenten, docenten, mbo- en hbo-bestuurders en directeuren samen op uitnodiging van de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen. In Leerrestaurant Le Pont Bleu van ROC Midden Nederland in Nieuwegein bespraken zij tijdens een diner drie thema’s.

  • Het vergroten van de instroom in tweedegraads lerarenopleidingen.
  • Samen opleiden en verder uitbreiden.
  • Kenniscirculatie tussen het mbo en lerarenopleidingen versterken.

Doel van het diner was het delen van agenda’s van het mbo en de hogescholen op het terrein van opleiden van docenten voor het mbo.