25 oktober

Dag van het mbo | MBO

Maandag 19 november vond het jaarlijkse evenement Dag van het mbo plaats. Vanuit het Kennispunt Opleiden in de school hebben we een workshop gegeven over flexibel opleiden van leraren. Wat is het vraagstuk vanuit het perspectief van leraar, teamleider en lerarenopleider? In de workshop kwam de vraag op: van wie is dit thema? Het vraagstuk van flexibilisering ligt op verschillende lagen en is niet door een teamleider alleen op te lossen; je hebt elkaar (docent, leiding, hr, en opleider) nodig om meer flexibiliteit te creëren. De belangstelling voor dit thema was groot. Meer dan 40 onderwijsprofessionals deden mee aan deze workshop. In 2019 geeft het kennispunt vervolg aan dit thema. Nadere informatie volgt.

Ook heeft het kennispunt samen met de BVMBO een preview van het ‘beroepsbeeld mbo-docent’ gepresenteerd. Het beroepsbeeld is een handreiking voor professionele ontwikkeling voor de mbo-docent. Daarnaast biedt het beroepsbeeld mogelijkheden bij het versterken en aantrekkelijker maken van het beroep ‘mbo-docent’. De definitieve uitgave van het beroepsbeeld wordt begin 2019 breed in het veld gedeeld.