Utrecht 5 oktober

Bijeenkomst Leren van en met elkaar! | Proefvisitaties en de voorbereiding op de NVAO beoordeling | VO

Op vrijdag kwamen 25 deelnemers aan het koppeltraject 2018 en andere geïnteresseerde in Utrecht bij elkaar om te leren van de ervaringen van drie ervaren opleidingsscholen op het gebied van proefvisitaties en de voorbereiding op de NVAO beoordeling. Voor de aanwezigen – vooral afkomstig van aspirant opleidingsscholen – waren de inhoudelijke en praktische tips nuttig en toepasbaar in de eigen praktijk.

Tips & suggesties

  • Het informatiedossier voor de NVAO mag maximaal 10 pagina’s omvatten met daarbij een filmpje o.i.d. Het is belangrijk dat de basis goed staat.
  • Start met een zelfevaluatie (hoe staan we ervoor?) en betrek daar zoveel mogelijk mensen bij.
  • Ga met elkaar in gesprek en organiseer een proef-proefvisitatie.
  • Ontwikkel een gezamenlijke taal.
  • Zorg voor een heldere rolverdeling in het gesprek en bespreek vooraf hoe je elkaar in het gesprek kunt versterken.
  • De beoordeling is ontwikkelingsgericht. Het hoeft nog niet klaar te zijn. Je moet vooral kunnen aantonen dat je met elkaar op de goede weg zit.