12 april

Beroepsbeeld mbo-docent | MBO

In navolging op de bijeenkomst van 1 februari 2018 is een werkgroep van ongeveer 15 personen aan de slag gegaan om het beroepsbeeld voor de leraar in te richten voor het mbo. Aanwezig waren docenten, hr-adviseurs, leidinggevenden, onderzoekers en medewerkers van de AOb en de MBO Raad. De bijeenkomst werd in gezamenlijkheid georganiseerd door BVMBO en het Kennispunt Opleiden in de school.

Als basis gebruikt de werkgroep het beroepsbeeld dat vorig jaar gemaakt is door en voor het voortgezet onderwijs. Het beroepsbeeld gaat over het beroep van leraar en over de loopbaanmogelijkheden in het beroep.

Marco Snoek, lector van de Hogeschool van Amsterdam en één van de ontwerpers van het model, was aanwezig om het model toe te lichten en de verkenning dit model ‘mbo-proof’ te maken te begeleiden. Op drie voor het mbo belangrijke en kenmerkende thema’s is vastgesteld dat in het bestaande model onvoldoende aandacht is voor: het werkveld, individu versus team en circulaire loopbaanpaden. Daarnaast wordt het model aangepast aan voor het mbo juiste terminologie. Op basis van de opbrengst van de bijeenkomst ontwikkelen we in samenwerking met de BVMBO en Marco Snoek een nieuwe versie. Daarbij wordt ook bekeken op welke manieren dit model toegevoegde waarde voor de sector kan hebben.