17 mei

Netwerkbijeenkomst aspirant-opleidingsscholen | MBO

Op 17 mei 2018 vond de 2e netwerkbijeenkomst voor (aspirant-)opleidingsscholen van dit jaar plaats. Thema dit keer was werkplekleren, een van de essentiële onderdelen van samen opleiden. Deelnemers gaven aan het een waardevolle bijeenkomst te vinden. Ze gingen geïnspireerd naar huis om aan de slag te gaan met het model dat Ilya Zitter  – Hogeschoolhoofddocent Ontwerpen Beroepsonderwijs (leeromgevingen op de grens opleiding-werk) van het Lectoraat Beroepsonderwijs en de Masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs (specifiek voor docenten mbo en hbo)- presenteerde. Een deelnemer merkte op dat het model een mooie kapstok biedt om activiteiten die plaatsvinden in het werkplekleren te kaderen, in samenhang te bezien en verder te ontwikkelen. Het volledige verslag is op te vragen bij Linda Medendorp.