5 december 2018

Meerjarig budget voor regionale aanpak lerarentekort en zij-instroom

De extra middelen die minister Slob heeft toegezegd voor de aanpak van de regionale lerarentekorten en de verhoging van het budget voor de zij-instroomsubsidie, komen voor meerdere jaren beschikbaar. Tijdens de stemmingen over de begroting van OCW op 4 december is met algemene stemmen in de Tweede Kamer een amendement van de coalitiepartijen hierover aangenomen.

Extra middelen 2019

In het Algemeen Overleg Leraren van 11 oktober jl zegde minister Slob voor 2019 21 miljoen euro aan extra middelen toe voor de aanpak van het lerarentekort. 13 miljoen euro hiervan is bedoeld voor een subsidieregeling voor de aanpak van regionale lerarentekorten. Daarnaast wordt het budget voor de zij-instroomsubsidie in 2018 en 2019 met in totaal 8 miljoen euro verhoogd. Met de aanname van het amendement komen deze middelen voor meerdere jaren beschikbaar.

Subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten

Bekijk hier de uitleg van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de subsidieregeling om schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen te stimuleren om in 2019 gezamenlijk het lerarentekort in de regio aan te pakken.


Nieuws 19 februari 2019

Huisacademies: dé beweging voor professionalisering en onderwijsontwikkeling

Het opleiden en professionaliseren van leraren, schoolleiders en andere medewerkers kan op verschillende manieren. De afgelopen jaren zijn er steeds […]

Meer lezen »

Nieuws 11 februari 2019

Leren van en met elkaar? Neem deel aan het koppeltraject!

Bent u een aspirant-opleidingsschool in het VO en volop in ontwikkeling? Is uw school of bestuur op zoek naar mogelijkheden […]

Meer lezen »