5 november 2019

Actueel | Meer middelen voor zij-instromers en samen opleiden

Het kabinet heeft 1 november een eenmalig bedrag van 460 miljoen euro toegezegd, onder meer bedoeld om het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs te bestrijden. De AOb/FNV, AVS, FvOv, CNV Onderwijs, PO-Raad, VO-raad en ministerie van OCW hebben hiertoe een gezamenlijk convenant ondertekend om de aanpak tekorten in het funderend onderwijs te continueren en te intensiveren.

Op moment van schrijven onderzoekt de AOb echter naar juridische mogelijkheden om de gezette handtekening onder het convenant weg te halen en blijft zich inzetten op het verkrijgen van structureel meer geld voor de onderwijssector in plaats van incidentele financiering.

Het convenant bevat afspraken om meer mensen op te leiden en te behouden voor het funderend onderwijs en te zorgen dat leraren zich ontwikkelen en goed begeleid worden. Twee van de afspraken hebben betrekking op het (samen) opleiden. Zo is er extra geld uitgetrokken voor zij-instromers en voor het samen opleiden.

Meer middelen voor zij-instroomtrajecten

Het kabinet stelt meer middelen beschikbaar voor zij-instromers. Ondanks de verhoging was de subsidie ontoereikend om alle aanvragen te kunnen subsidiëren. Er komt in 2019 14,2 miljoen extra beschikbaar, waarmee alle zij-instromers die dit jaar een aanvraag hebben gedaan, alsnog aan de slag kunnen in het onderwijs.

Samen Opleiden en Professionaliseren

De instroom van nieuwe leraren is van groot belang. Samen opleiden via de opleidingsscholen zorgt voor een goede aansluiting van de initiële opleiding met de praktijk en daarmee voor betere begeleiding en behoud van nieuwe leraren. Om deze succesvolle aanpak verder te intensiveren wordt voor 2020 tot en met 2022 in totaal € 10,6 mln. beschikbaar gesteld.


Nieuws 13 december 2019

Vereniging Hogescholen presenteert agenda voor toekomstbestendige lerarenopleidingen

Hogescholen zetten zich de komende jaren in voor de vernieuwing van lerarenopleidingen, om te voldoen aan de toenemende en veranderde […]

Meer lezen »

Nieuws 10 december 2019

Sectorraden presenteren advies ‘Slimme Verbindingen’ aan ministers van onderwijs

Kennis uit onderzoek helpt bij innovatie en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Maar hoe zorgen we voor een optimale verbinding […]

Meer lezen »