Concepten

Kwaliteitskader en peer review Samen Opleiden & Inductie

In opdracht van OCW en de vijf sectorraden heeft een ontwikkelteam, bestaande uit experts en vertegenwoordigers uit de onderwijspraktijk, een kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en een werkwijze voor peer review uitgewerkt. In mei publiceerde OCW in een brief over de aanleidingen voor deze ontwikkeling. Begin september zijn de concepten van het kwaliteitskader en de werkwijze voor peer review opgeleverd. U vindt de concepten hieronder.

Kwaliteitskader

Het kwaliteitskader maakt onderscheid tussen de basiskwaliteit en de eigen ambities van de Partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren en beschrijft vier waarborgen.

Lijst kenmerken basiskwaliteit

In deze lijst staat waarin de waarborgen minimaal zichtbaar moeten zijn om basiskwaliteit inzichtelijk te maken.

Procedure peer review

In de nieuwe subsidieregeling voor opleidingsscholen verplicht de overheid partnerschappen om éénmaal in de drie jaar een peer review uit te voeren aan de hand van het kwaliteitskader ‘Samen Opleiden en Inductie’.

Meer informatie over de opzet en samenstelling van het ontwikkelteam vindt u hier.