Achtergrondinformatie

In opdracht van OCW en de vijf sectorraden heeft een ontwikkelteam, bestaande uit experts en vertegenwoordigers uit de onderwijspraktijk, een kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en een werkwijze voor peer review uitgewerkt. In mei 2019 publiceerde OCW in een brief over de aanleidingen voor deze ontwikkeling.

Opzet & samenstelling ontwikkelteam

Meer informatie over de opzet en samenstelling van het ontwikkelteam vindt u hier.

Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

In de nieuwe Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen (juli 2019) leest u meer over de wijze waarop het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review gekoppeld zijn aan de subsidieverstrekking.

Nieuws

Actueel | Kwaliteitszorg Samen Opleiden & Inductie - 4 NOVEMBER 2019
Begin september zijn de concepten van het kwaliteitskader en de peer review opgeleverd en hebben veldraadplegingen en pilots plaatsgevonden.

Actueel | Kwaliteitszorg Samen Opleiden & Inductie - 3 JULI 2019
In april is de definitieve samenstelling van het ontwikkelteam kwaliteit samen opleiden & inductie bekend geworden. Het team bestaat uit een schrijfgroep en een brede veldvertegenwoordiging in een expertgroep.

Actueel | Kwaliteitszorg Samen Opleiden & Inductie - 13 MEI 2019
In de nieuwsbrief van 2 april informeerden wij u over de landelijke ontwikkelingen rond kwaliteitszorg van samen opleiden. Graag houden wij u op de hoogte van het proces.

Brief OCW | Aanpassing kwaliteitszorg opleidingsscholen - 1 MEI 2019
De beoordeling van de reeds erkende opleidingsscholen door de NVAO wordt in de zomer van 2019 met een aanpassing van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen geschrapt als een voorwaarde voor aanvullende bekostiging...