Achtergrondinformatie

In opdracht van OCW en de vijf sectorraden heeft een ontwikkelteam, bestaande uit experts en vertegenwoordigers uit de onderwijspraktijk, een kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en een werkwijze voor peer review uitgewerkt.

Download Kwaliteitskader

Opzet & samenstelling ontwikkelteam

Meer informatie over de opzet en samenstelling van het ontwikkelteam vindt u hier.

Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

In de nieuwe Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen (juli 2019) leest u meer over de wijze waarop het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review gekoppeld zijn aan de subsidieverstrekking. In juli 2020 zijn enkele wijzigingen in de regeling gepubliceerd. Klik hier voor meer informatie.

Nieuws

Update | Pilots kwaliteitskader en peer review | 23 oktober 2020
In 2020 en 2021 vinden pilots plaats om de werkwijze van de ontwikkelingsgerichte peer review verder uit te werken en input op te halen over gebruik van het kwaliteitskader in de praktijk. In dit bericht leest u wat de doelen zijn van deze pilots, welke partnerschappen betrokken zijn en wat u kunt verwachten aan opbrengsten.

Informatie | Kwaliteitskader, peer review en nieuwe financieringsmodel | 19 maart 2020
De informatiebijeenkomsten over het nieuwe kwaliteitskader, de werkwijze voor peer review en het nieuwe financieringsmodel van 27 maart en 2 april zijn geannuleerd vanwege de maatregelen van het kabinet om de verdere verspreiding van het Coronavirus in te dammen. In dit bericht leest u waar u informatie over deze onderwerpen kunt vinden en waar u met uw vragen terecht kunt.

Actueel | ‘Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review’ voorlopig vastgesteld | 11 januari 2020
Goed nieuws! Op 10 januari 2020 is door de bestuurders van de vijf sectorraden het ‘Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review’ voorlopig vastgesteld.

Actueel | Kwaliteitszorg Samen Opleiden & Inductie | 4 november 2019
Begin september zijn de concepten van het kwaliteitskader en de peer review opgeleverd en hebben veldraadplegingen en pilots plaatsgevonden.

Actueel | Kwaliteitszorg Samen Opleiden & Inductie | 3 juli 2019
In april is de definitieve samenstelling van het ontwikkelteam kwaliteit samen opleiden & inductie bekend geworden. Het team bestaat uit een schrijfgroep en een brede veldvertegenwoordiging in een expertgroep.

Actueel | Kwaliteitszorg Samen Opleiden & Inductie | 13 mei 2019
In de nieuwsbrief van 2 april informeerden wij u over de landelijke ontwikkelingen rond kwaliteitszorg van samen opleiden. Graag houden wij u op de hoogte van het proces.

Brief OCW | Aanpassing kwaliteitszorg opleidingsscholen | 1 mei 2019
De beoordeling van de reeds erkende opleidingsscholen door de NVAO wordt in de zomer van 2019 met een aanpassing van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen geschrapt als een voorwaarde voor aanvullende bekostiging...

 

Podcast over het kwaliteitskader

In deze aflevering van de Podcast Samen Opleiden spreekt host Joep Stassen met twee deskundigen die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het landelijke kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie: Edmée Suasso van Hogeschool Saxion en Bob Koster van Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Ze vertellen wat de accenten zijn in het kwaliteitskader en wat het biedt. Ook lichten ze toe hoe het kader samenhangt met de kwaliteitsontwikkelingen en ambities binnen partnerschappen.

Podcast over de peer review

Deze aflevering schijnt een licht op een belangrijke bouwsteen van dat kwaliteitskader: de peer review, uit te voeren door bekwame, onafhankelijke en constructief kritische mensen die hetzelfde werk doen. Gastheer Joep Stassen praat hierover met Miranda Timmermans, Lector Leerkracht bij Avans Hogeschool en Rinske Stelwagen, adviseur in het mbo-veld. Zij werkten mee aan het goed neerzetten van het proces, de kwaliteit en de diepgang van de peer reviews.