po
Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken | Docentenhandleiding eduScrum

EduScrum is een actieve samenwerkingsvorm waarbij leerlingen in teams opdrachten maken volgens een vast patroon.1 Zij plannen en bepalen zelf hun activiteiten en houden de voortgang bij. De leraar ‘bepaalt’ de opdrachten, coacht en geeft raad. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Gerelateerde items

vo
Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken | Leerwerktaak: ‘Werken aan de eigen kwaliteit van het lesgeven’

In het onderwijs worden op allerlei manieren data gebruikt om de voortgang van leerlingen beter te kunnen monitoren, het leren van de leerlingen te verbeteren en de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen. Deze leerwerktaak helpt je op weg om je eigen onderwijs beter te maken door gebruik te maken van verschillende manieren van dataverzameling. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Instrumenten | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken | Docentenhandleiding cijferanalyse

Analyse van data vormt een belangrijk onderdeel van opbrengstgericht werken. Je kunt alleen gericht actie ondernemen als je weet wat er aan de hand is. Een analyseformulier helpt individuele leraren om gericht te analyseren. De analyse kan de basis voor een gesprek vormen in de sectie en eventueel voor te ondernemen
actie. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken | Van opbrengsten naar beter onderwijs

Deze notitie heeft als doel scholen en individuen te informeren over de laatste inzichten en ontwikkelde producten op het gebied van opbrengstgericht werken binnen en buiten Quadraam. Teams, secties en/of individuele docenten kunnen met behulp van dit document hun eigen praktijk onder de loep nemen en het gesprek aangaan met collega’s en leidinggevenden over opbrengstgericht werken. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Instrumenten | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken | Docentenhandleiding beslisboom

Opbrengstgericht werken is een term die u wellicht kent, maar wat is het precies en wat kunt u ermee als docent of schoolleider? En belangrijker nog: wat betekent opbrengstgericht werken voor uw leerlingen? Eigenlijk bent u al voortdurend bezig met opbrengstgericht werken doordat u doelen stelt en feedback geeft. Wilt u hiervoor andere onderdelen van OGW instrumenten inzetten? Gebruik dan deze beslisboom om precies te vinden wat u zoekt. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam