po vo
Praktijkvoorbeelden

Regionaal opleidingsplan Regionale Opleidingsschool West-Friesland

Dit document betreft het regionaal opleidingsplan ten behoeve van de Regionale Opleidingsschool West-Friesland.

Gerelateerde items

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan Haaglanden

De Opleidingsschool Haaglanden (OSH) is een samenwerkingsverband van de besturen van tien scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Haaglanden en Den Haag en vier lerarenopleidingen. Dit opleidingsplan beschrijft het opleidingsprogramma van de OSH.

po vo
Publicaties & Links
Handreiking Beleidsdocument

In deze handreiking (van april 2017) worden suggesties, tips en adviezen aangereikt voor het schrijven van een overkoepelend beleidsdocument waarmee u inzicht geeft in de wijze waarop de opleidingsschool haar visie in de praktijk vorm en inhoud geeft. Deze handreiking beschrijft de verschillende onderdelen van het overkoepelend beleidsdocument, dus zowel het opleidingsplan, het professionaliseringsplan als het kwaliteitszorgplan.

vo
Praktijkvoorbeelden
Gezamenlijk Opleidingsplan OSR

Het gezamenlijk opleidingsplan van de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) heeft als
doel aan alle bij Opleiden in de School (OidS) betrokkenen en aan belangstellenden inzicht te geven over de gezamenlijke missie, doelen, instrumenten, afspraken en werkwijzen m.b.t. OidS.

vo
Praktijkvoorbeelden
Kritische reflectie Opleidingsschool ZAAM-ROCTOP

Deze kritische reflectie beschrijft hoe de partners van de opleidingsschool ZAAM–‐ROCTOP samen werken aan een contextrijke leeromgeving waar studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool van
Amsterdam en Hogeschool Inholland zich binnen scholen van ZAAM en ROCTOP kunnen ontwikkelen tot beroepsbekwame leraar.