po
Publicaties & Links

Rapport | De ontmoeting tussen onderwijs en onderzoek

Onderwijs en onderzoek optimaal met elkaar verbinden, dat is het doel van het programma ‘Versterking Kennisinfrastructuur’ dat in 2019 van start is gegaan. Maar wat heeft dit programma opgeleverd? En wat zijn succesfactoren en obstakels om het onderwijs meer evidence-informed te verrijken? Lees de bevindingen van het Verwey-Jonker Instituut in het rapport: de ontmoeting tussen onderwijs & onderzoek.  

Gerelateerde items

po vo mbo
Publicaties & Links
Driehoeksgesprek | Inspiratie vanuit de partnerschappen

Hoe werken partnerschappen met de driehoek? Opleidingsschool Zutphen heeft Samen met HAN Academie Educatie een video ontwikkeld die laat zien hoe een driehoeksgesprek er uit kan zien en waar je op moet letten. De bijgeleverde handleiding geeft de gespreksleiders handvatten om de dialoog over het driehoeksgesprek in goede banen te lijden.

vo
Publicaties & Links
Instrument | BSL-Ontwerptool

De BSL-Ontwerptool helpt scholen in kaart te brengen aan welke criteria voor een goede begeleiding van startende leraren wordt voldaan en op welke criteria verdere ontwikkeling gewenst is. Op basis van de resultaten biedt de scan handvatten op maat om een effectief inductiearrangement voor startende leraren te ontwikkelen.

po vo mbo
Publicaties & Links
Interview | “Wij zijn zeer gecharmeerd van de ontwikkelingsgerichte peer review”

Academische opleidingsschool ROS Rijnland (vo) deed mee aan de ‘pilot peerreviews’. Het partnerschap werkt naar aanleiding daarvan aan de aanscherping van het kwaliteitsbeleid, maar ontdekte ook een aantal succesfactoren van de peer review. “We hebben bijvoorbeeld geleerd dat het belangrijk is dat je van tevoren kiest voor een duidelijke focus”, vertelt Leontine van den Berg, programmaleider van ROS Rijnland.

po vo mbo
Publicaties & Links
Interview | Op weg naar de beoordelingsgerichte peer review

Ruim anderhalf jaar geleden, in maart 2020, kreeg de aspirant Meerwegen Opleidingsschool (MOS) een negatieve beoordeling van de NVAO. Inmiddels is de aspirant-status weer toegekend en gaat de MOS nogmaals vol vertrouwen op voor erkenning. Deze keer volgens de nieuwe regeling: met een beoordelingsgerichte peer review zal in 2024 worden beoordeeld of de MOS voldoet aan de basiskwaliteit zoals die is geformuleerd in het kwaliteitskader ‘Samen Opleiden & Inductie’. Hoe bereidt de opleidingsschool zich hierop voor? We vragen het aan Eline Daling, die sinds november 2020 projectleider is van de MOS.