po vo mbo
Publicaties & Links

PET Talk | De stem van de lerende

Tijdens onze PET Talks – Professionalisation & Education Together Talks – vertellen sprekers over een onderwerp dat hen na aan het hart ligt. Ingrid Paalman-Dijkenga, lector Goede Onderwijspraktijken hogeschool Viaa, laat u tijdens deze PET-Talk kennismaken met de principes van de stem van de lerende. Immers elke dag leren we, ontmoeten we, frustreren we met personen in het onderwijsleerproces. De kern van de boodschap van leren zit in de ontmoeting met jezelf en de ontmoeting met de lerende ander.

Gerelateerde items

po vo mbo
Publicaties & Links
Webinar | Tegen de professionalisering van leren

Leren is een alledaagse bezigheid en het is niet altijd zo dat het professionaliseren van dergelijke bezigheden een verbetering is. Dit wordt ‘de paradox van het alternatief ’ genoemd. Groepsleiders zijn niet beter dan ouders, therapeuten niet beter dan echte vrienden, sekswerkers niet beter dan partners. De beste professional is, als het om alledaagse bezigheden gaat, geen professional. Tijdens zijn webinar betoogt Jan Bransen dat dit ook voor het schoolse leren geldt, met name als we eenmaal beseffen dat schools leren een kwestie van Samen Opleiden is en de leraar een lerende leraar is. Met name dát leren moeten we niet willen professionaliseren. Maar natuurlijk wel verbeteren!

po vo mbo
Publicaties & Links | Samenwerking algemeen
Verdiepingssessie | In gesprek met bestuurders sectorraden, OCW en Merel van Vroonhoven

In de verdiepingssessie tijdens De week van Samen Opleiden op 6 oktober de rol van de regionale partnerschappen in het Samen Opleiden centraal. Vertegenwoordigers van die partnerschappen melden zich dan ook met enkele tientallen in de Teams-vergadering aan om over die rol te discussiëren met Merel van Vroonhoven zelf, maar ook met drie onderwijsbestuurders en de directeur-generaal (DG) Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie van het ministerie van OCW.

po vo mbo
Publicaties & Links
Lezing | Invloed hebben op eigen loopbaan

Zingeving, plezier en succes in werk worden bepaald door de mate waarin u, met uw kwaliteiten en motieven, zich kunt verbinden met werk en de mensen waarmee u werkt. In het onderwijs verandert werk en moet u blijven leren. Hoe u hier mee omgaat, is aan uzelf. Marinka Kuijpers vertelt hoe u invloed kan uitoefenen op uw ontwikkeling en wat voor werkomgeving hiervoor nodig is. U kunt kennis nemen van uitkomsten van het nieuwste onderzoek naar een leven lang ontwikkelen. Bovendien krijgt u een inkijk in de opzet van een instrument om te werken aan uw eigen loopbaancompetenties.

po vo mbo
Publicaties & Links
Lezing | Samen veranderen

Partnerschappen staan de komende jaren voor de uitdaging om grote veranderingen te realiseren. Dat ieder dat met alle partners samen wil doen spreekt voor zich. Maar de realiteit van samen veranderen is complex, alleen al door het aantal partners, en door de verschillen tussen partners in hun primair proces en hun zeggenschap. In zo’n complexe wereld bestaan geen vaste recepten. Annemarie Mars laat ons zien waar ieder van uit zijn eigen specifieke rol in het partnerschap houvast kan vinden om in complexe vraagstukken samen te bewegen, vanuit de intrinsieke motivatie om de allerbeste leraren op te leiden.