vo
Publicaties & Links | Pesten

Pesten | De preventieve aanpak van een pestprobleem

Informatie over de producten en resultaten van de leerkring Pesten. Deze leerkring heeft voor de 13 Quadraamscholen beleid, tools en producten ontwikkeld om preventief met de pestproblematiek om te kunnen gaan en om daarmee te voldoen aan de door de inspectie gestelde eisen. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Gerelateerde items

po vo
Instrumenten | Pesten
Pesten | Ik-doelen: De reflectietaart

Om grip te krijgen op (leer)gedrag is reflecteren een vaardigheid die je kan helpen. Reflecteren en ik-doelen stellen voor verbeteringen is lastig en soms ongrijpbaar. De ontwikkelgroep ik-doelen en sociale veiligheid heeft hiervoor een reflectietaart ontwikkeld die helpt inzicht in deze vaardigheden te signaleren. Vanuit deze reflectietaart kunnen betere en heldere ik-doelen geformuleerd worden. Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek

po
Publicaties & Links | Pesten
Pesten | Stappenplan Reflectie de school in

De ontwikkelgroep Portfolio B heeft in het kader van het project Versterking Samenwerking onderzoek gedaan naar het effect van reflectiegesprekken op het reflectief vermogen van kinderen. Gedurende het onderzoeksproces heeft de ontwikkelgroep een aantal vanuit de literatuur onderbouwde stappen gezet die essentieel zijn voor het invoeren ven reflectiegesprekken op school. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een bruikbaar product in de vorm van een stappenplan dat geschikt is voor scholen die reflectiegesprekken zouden willen inzetten. Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek

po
Instrumenten | Pesten
Pesten | Artikel & serie toolboxen over sociale veiligheid

Artikel over pesten en sociale veiligheid & serie Toolboxen voor het basisonderwijs met als thema Pedagogisch tact, Sociale veiligheid, Groepsvorming, Coöperatief werken, Individuele reflectie en gesprekstechnieken. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers