vo
Praktijkvoorbeelden

Opleidingsplan RAOS

Dit opleidingsplan is een (visie)document van de Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS), een samenwerkingsverband tussen de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar hogeschool (lvo) en acht scholen voor voortgezet onderwijs1. Dit plan bevat de actuele stand van zaken met betrekking tot visie, structuur, opleiding, onderzoek, kwaliteitszorg, en wordt daarom jaarlijks geactualiseerd | 2019

Gerelateerde items

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan | AOS Zuidoost-Brabant 2018

Het opleidingsplan van de Academische Opleidingsschool Zuidoost-Brabant (AOS ZOB) ligt
aan de basis van de ontwikkeling van deze AOS. AOS ZOB heeft in december 2015 de aspirant-status gekregen en hoopt binnen twee jaar volwaardig AOS te kunnen worden. Er wordt hard gewerkt om vanuit dit opleidingsplan straks aan de eisen voor deze status te kunnen voldoen.

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan Haaglanden

De Opleidingsschool Haaglanden (OSH) is een samenwerkingsverband van de besturen van tien scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Haaglanden en Den Haag en vier lerarenopleidingen. Dit opleidingsplan beschrijft het opleidingsprogramma van de OSH.

po vo
Publicaties & Links
Handreiking Beleidsdocument

In deze handreiking (van april 2017) worden suggesties, tips en adviezen aangereikt voor het schrijven van een overkoepelend beleidsdocument waarmee u inzicht geeft in de wijze waarop de opleidingsschool haar visie in de praktijk vorm en inhoud geeft. Deze handreiking beschrijft de verschillende onderdelen van het overkoepelend beleidsdocument, dus zowel het opleidingsplan, het professionaliseringsplan als het kwaliteitszorgplan.

vo
Praktijkvoorbeelden
Gezamenlijk Opleidingsplan OSR

Het gezamenlijk opleidingsplan van de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) heeft als
doel aan alle bij Opleiden in de School (OidS) betrokkenen en aan belangstellenden inzicht te geven over de gezamenlijke missie, doelen, instrumenten, afspraken en werkwijzen m.b.t. OidS.