po
Praktijkvoorbeelden

Een onderzoek naar leerkrachtvaardigheden Engels in de onderbouw van het basisonderwijs

Dit onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in hoeverre de onderbouwleerkrachten van de basisschool van dit onderzoek tegemoet komen aan de standaarden uit het ideaalprofiel van het Europees Platform. Het doel is om de kwaliteit van het vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op deze school te verbeteren. Hierbij worden de eigen vaardigheden, de pedagogische en didactische vaardigheden en de beschikbaar gestelde faciliteiten nader onderzocht middels een evaluatieonderzoek.

Gerelateerde items

po vo
Publicaties & Links
Verslag van bevindingen van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen

De afgelopen drie jaar is het aantal opleidingsscholen in Nederland uitgebreid met 37 nieuwe partnerschappen, zogenaamde aspirant-opleidingsscholen. In het verslag van bevindingen van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen wordt eerst ingegaan op de laatste aanvraagronde voor aspirant-opleidingsscholen in 2017. Daarna komen de belangrijkste bevindingen van alle drie aanvraagrondes aan bod.

po vo
Publicaties & Links
Koning brengt werkbezoek aan VeenLanden College Mijdrecht

In dit persbericht leest u dat Zijne Majesteit de Koning op 14 december 2016 een werkbezoek bracht aan het VeenLanden College in Mijdrecht. Het bezoek stond in het teken van de leraar en het opleiden van toekomstige leraren in de school.

vo
Publicaties & Links
Meta-evaluatie Opleidingsscholen VO 2015

Nederland telt negen tweedegraads lerarenopleidingen. In het najaar van 2015 visiteerden auditpanels in totaal tien opleidingsscholen. In de rapportages hebben de auditpanels positieve zaken en sterke kanten van het samen opleiden tot uitdrukking gebracht. Daarnaast hebben de panels voor elke opleidingsschool een aantal aanbevelingen geformuleerd. In onderstaand artikel lichten wij aan aantal van deze bevindingen en aanbevelingen nader toe.

vo
Praktijkvoorbeelden
Jaarplanning Almeerse Academische Opleidingsschool

De AAOS is een samenwerkingsverband van zeven scholen voor voortgezet onderwijs en vier opleidingsinstituten. De AAOS richt zich op het opleiden van studenten en de professionalisering van docenten. Samen werken wij aan het vergroten van kennis over onderwijs, het versterken van pedagogische en didactische vaardigheden, het begeleiden van leerlingen en daarmee aan het verbeteren van de prestaties van elk kind. Dit document bevat de jaarplanning van deze opleidingsschool.