vo
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen | Onderzoeksverslag 'Door coaching meer zelfregulatie bij de leerling en inzicht bij de docent'

In hoeverre is de didactiek ter bevordering van zelfregulatie en de hierbij horende coaching een geschikte methode om lessen zo in te richten dat de docent minder doceert en meer begeleidt en coacht op zelfregulerend leren en metacognitie, zodat er meer inzicht ontstaat bij de docent op het gebied van de vaardigheden bij de leerling? Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Gerelateerde items

vo
Instrumenten | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Toolbox Onderpresteren

Deze Toolbox bevat allerlei praktische materialen om docenten te helpen met onderpresterende leerlingen. Het bevat bijvoorbeeld een meetinstrument dat gebruikt kan worden om een individuele leerling of een groep leerlingen in beeld te brengen. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Onderzoeksverslag competenties startbekwame docenten

Onderzoeksverslag: welke competenties worden verwacht m.b.t. omgaan met verschillen van startbekwame docenten en van docenten die drie jaar werkzaam zijn? Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Leerwerktaak ‘leren en lesgeven met gamification’

In deze leerwerktaak leer je de theorie achter gamification kennen, ontwerp je een leerrarrangement met deze theorie en pas je dit toe in de stagepraktijk. Onderdeel van deze leerwerktaak is een workshop (Qtime) van het VOC, de interne academie van Quadraam. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

vo
Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | Differentiatie met een studiewijzer

Een manier om met verschillen om te gaan. Leerlingen werken met behulp van de studieplanner zelfstandig aan de leerstof. Bepalen zelf de inhoud van de les. Leerlingen kiezen een leerroute. Beslissen of ze de klassikale instructie van de docent volgen. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam