mbo
Publicaties & Links

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon Doen!

Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) richt zich op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, houdingen en waarden die nodig zijn om een duurzame toekomst te scheppen (UNESCO, 2005). Deze handreiking geeft een beknopte beschrijving van de theorie, beschrijft praktische ervaringen met Leren voor Duurzame ontwikkeling [2016]

Gerelateerde items

po
Instrumenten
Model 'Samen opleiden in Amsterdam'

De pabo van de Hogeschool van Amsterdam en de universitaire pabo van Amsterdam hebben met een aantal schoolbesturen het model ‘Samen Opleiden in Amsterdam’ ontwikkeld. Het model biedt een gemeenschappelijke taal waarmee Opleidingsscholen – die onderling natuurlijk verschillen in de wijze waarop het opleiden vorm krijgt – in gesprek kunnen gaan over de (basis)kwaliteit van het opleiden. In lijn met het model zijn verschillende kwaliteitszorginstrumenten ontwikkeld: profielen van onder andere de mentor, de schoolopleider en de instituutsopleider, praktijkevaluaties en een zelfevaluatiescan.

vo
Publicaties & Links
BSL Wat gebeurt er in de regio? Utrecht

In BSL-regio Utrecht gebeurt veel moois rond de inbedding van inductietrajecten in de scholen. Op 13 juni vond voor de derde keer een audit plaats met scholen die hebben deelgenomen aan het BSL-project, dit keer UniC, Revius Wijk bij Duurstede, Scala College en Vathorst College. Het gaat om scholen met meerjarige inductietrajecten die door middel van de audit een certificaat behalen waarmee zij aantonen een begeleidingsprogramma van voldoende niveau te hebben. Dit certificaat geldt als addendum bij het Keurmerk Opleidingsschool.

po vo mbo
Praktijkvoorbeelden
Interview | Samen opleiden op de ABC-eilanden

Samen opleiden is niet alleen in Nederland zelf een begrip. Ook op de Nederlandse Antillen willen opleidingsinstituten en scholen intensiever gaan samenwerken. Het ministerie van OCW wil aan de verwezenlijking van de plannen meewerken, en stuurde Brigit van Rossum op verkenning. Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren sprak met haar over samen opleiden op de ABC-eilanden.

po vo mbo
Publicaties & Links
Antwoorden op vragen rondom privacy bij stages van studenten van (universitaire) pabo’s/lerarenopleidingen

Bij stages van studenten van (universitaire) pabo’s/lerarenopleidingen worden persoonsgegevens van studenten uitgewisseld en geregistreerd. Studenten krijgen toegang tot persoonsgegevens van leerlingen, er worden mogelijk beeld- en geluidsopnamen gemaakt en studenten krijgen op hun stagescholen te maken met regels rondom het gebruik van sociale media. Dit alles vraagt om goede afspraken tussen de opleidingsinstituten, stagescholen en studenten. In dit document worden een aantal veel gestelde vragen rond stages en wat je in het kader van de privacy op dat terrein moet regelen besproken.