po vo
Praktijkvoorbeelden | Kwaliteitszorgplan

Intern kwaliteitsbeleid Regionale Opleidingsschool West-Friesland

Dit document betreft het kwaliteitsbeleid ten behoeve van de Regionale Opleidingsschool West-Friesland.

Gerelateerde items

po vo
Praktijkvoorbeelden | Kwaliteitszorgplan, Professionaliseren
Quickscan voor werkplekbegeleiders

Schoolopleiders en instituutsopleiders van de Academische Opleidingsschool Quadraam (AOQ) hebben samen een Quickscan ontwikkeld die een beeld geeft van de kwaliteit van de begeleiding van werkplekbegeleiders. De Quickscan geeft niet alleen een objectief beeld van de werkplekbegeleiding, maar moet ook aanzetten tot actie.

vo
Praktijkvoorbeelden | Kwaliteitszorgplan
Kwaliteitsbeleidsplan ROSRijnland

Dit intern kwaliteitsbeleid van ROSRijnland beschrijft hoe zij kwaliteit op verschillende niveaus definiƫren, welke kwaliteitsindicatoren- en eisen hanteren, hoe de uitvoering van het kwaliteitsbeleid vorm krijgt en welke instrumenten kwaliteitszorg ze hanteren.

vo
Praktijkvoorbeelden | Kwaliteitszorgplan
Handboek Kwaliteit ROSRijnland

Dit document betreft het kwaliteitshandboek van ROS Rijnland. Onderwerpen als de inrichting van een ROSschool, kwaliteitszorg, procedures, opleiden en onderzoeken komen aan bod.

vo
Praktijkvoorbeelden | Kwaliteitszorgplan, Professionaliseringsplan
Kwaliteitskader AONHW - deel 2

Dit document bevat de uitvoeringsdocumenten opgenomen: het meerjarenbeleidsplan 2012-2015, de activiteitenplannen 2012/2013 en 2013/2014, het overzicht van personele inzet, de samenvattingen van gehouden evaluatieonderzoeken vanaf 2012 en de verantwoording (jaarverslag) over 2012/2013.