po
Publicaties & Links

De beroepspraktijk en het leren en de continue professionalisering van leraren

Ellen van den Berg en Edmée Suasso beschrijven in artikel hoe de beroepspraktijk bij het opleiden van leraren altijd een prominente plaats heeft ingenomen. Om zicht de krijgen op de functie van de beroepspraktijk op het leren van (aanstaande) leraren schetsen ze de complexiteit van het beroep.

Gerelateerde items

po vo
Publicaties & Links
Rapportage onderzoek ‘Huisacademies in kaart'

Op welke manier organiseren schoolbesturen professionalisering van leraren? En welke ambities hebben schoolbesturen met hun – veelal nog intern gerichte – huisacademie? Antwoorden op deze vragen en meer leest u in dit verkennende onderzoek waar 75 huisacademies aan hebben meegewerkt.

vo
Publicaties & Links
Opbrengsten project Verbinden en Vernieuwen 2013-2018

Beknopte samenvatting van de opbrengsten van het project Verbinden en Vernieuwen van het Platform Noord-Holland Noord. U vindt in de weergave van deze opbrengsten niet alleen tips, trucs, formulieren, handleidingen en wijzers als uitgewerkte resultaten van onze projecten, maar ook de gouden regels voor de procesbewaking van de projecten.

po vo
Publicaties & Links
Kalender sociale veiligheid

De Kalender Sociale Veiligheid helpt je om overzicht te krijgen op alle activiteiten en mogelijkheden rondom sociale veiligheid op school. Met de tool maak je snel een persoonlijk overzicht.

po vo
Publicaties & Links
Reflectie- en ontwikkelingsmodel

Vergroot je draagkracht door zicht te krijgen op je eigen handelen en je houding ten aanzien van leerlingen en collega’s. Dit model helpt je om je sterke en zwakke punten in kaart te brengen en te bepalen op welke gebieden je je wilt ontwikkelen.