po
Publicaties & Links

De beroepspraktijk en het leren en de continue professionalisering van leraren

Ellen van den Berg en Edmée Suasso beschrijven in artikel hoe de beroepspraktijk bij het opleiden van leraren altijd een prominente plaats heeft ingenomen. Om zicht de krijgen op de functie van de beroepspraktijk op het leren van (aanstaande) leraren schetsen ze de complexiteit van het beroep.

Gerelateerde items

po vo
Publicaties & Links
Kalender sociale veiligheid
po vo
Publicaties & Links
Reflectie- en ontwikkelingsmodel
po vo
Publicaties & Links
Waaier van Bloom
po vo
Publicaties & Links
Beeldbank ouderbetrokkenheid