Onderwijsleeromgeving

In academische opleidingsscholen wordt het opleiden van leraren verbonden met het verrichten van praktijkgericht onderzoek en het bevorderen van schoolontwikkeling en innovatie. Praktijkonderzoek in de school kan worden uitgevoerd door leraren en studenten, waarbij op systematische wijze antwoorden worden verkregen op vragen die ontstaan in de onderwijspraktijk en gericht zijn op verbetering van deze praktijk. Academische opleidingsscholen hanteren daarbij een eigen onderzoeksagenda. Het gaat bij praktijkonderzoek zowel om de professionele ontwikkeling van de leraar en student als om de versterking van schoolontwikkeling. Ook op niet academische opleidingsscholen krijgt praktijkonderzoek steeds meer een plek.

 

vo
Publicaties & Links
Katern 4. ‘Kennisbasis voor lerarenopleiders’ - VELON

De bijdragen in dit vierde katern van de kennisbas behandelen kennis en inzichten die we de afgelopen jaren met elkaar hebben opgedaan vanuit onderzoek en praktijkervaring. Voor elk van de 7 thema’s in het katern is een inhoudelijk hoofdstuk geschreven gebaseerd op onderzoeksliteratuur en praktische handreikingen, én zijn één of meerdere goede praktijkvoorbeelden toegevoegd. Gedrukt exemplaar bestellen? Dat kan tegen administratie- en portokosten via info@velon.nl.

vo
Publicaties & Links
De werkplaats als vorm van informeel en doelgericht leren

Inspirerend filmpje over teamleren en professionalisering binnen Opleidingsschool Rijnmond.

po vo
Publicaties & Links
Rapport 'De waarde van de academische opleidingsschool'

De eerste Academische Opleidingsscholen zijn officieel gestart in 2005. Nu ruim tien jaar later, is er nog weinig overkoepelend onderzoek gedaan naar de organisatie, doelen en opbrengsten van de huidige 33 AOS-en (16 PO, 16 VO en 1 MBO). De vraag is of de verbinding tussen onderwijspraktijk, opleiden en onderzoek inderdaad leidt tot krachtige gedragen innovaties. In opdracht van NRO is daarom een overzichtsstudie uitgevoerd met als doel een beeld te geven van de kenmerken, organisatie- en onderzoeksprocessen én beoogde en behaalde opbrengsten van praktijkonderzoek in AOS-en. Door: Anje Ros, Janneke van der Steen en Miranda Timmermans

po vo
Publicaties & Links
Artikel 'AOS: Gouden combinatie'

Academische opleidingsscholen combineren inmiddels al tien jaar op succesvolle wijze de lerarenopleiding met praktijkonderzoek. Wat is hun geheim? Het antwoord leest u in dit artikel van de hand van Janneke van der Steen, Miranda Timmermans en Anje Ros die een jaar onderzoek hebben gedaan naar de waarde, ervaringen en opbrengsten van de academische opleidingsschool.

po vo
Kwaliteitsreeks
Factsheet Praktijkonderzoek

In bijgaand factsheet, vindt u schematisch vormgegeven wat de doelen zijn van praktijkonderzoek en tevens ook welke randvoorwaarden nodig zijn op het gebied van: Eigenaarschap, Leiderschap, Onderzoeksthema en Cultuur.

vo
Publicaties & Links
VO-opleidingsscholen: de meerwaarde van praktijkgericht onderzoek

Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft als doel om (academische) opleidingsscholen te ondersteunen bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Het Steunpunt is benieuwd naar de mening van betrokkenen in de samenwerkingsverbanden over de vraag: Welke meerwaarde heeft praktijkgericht onderzoek in de vo-(academische) opleidingsscholen volgens de betrokkenen? Antwoorden op deze vragen vindt u terug in deze publicatie van het Kohnstamm instituut.

po
Kwaliteitsreeks
Iedereen leert! Opleiden in de School Twente

Maarten Haalboom en Edmée Suasso beschrijven in dit katern hoe zij binnen het partnerschap de diversiteit in hun regionale netwerk tegenkomen. Tevens hoe, door het herkennen en erkennen van deze verschillen, het mogelijk is om van en met elkaar te leren in alle lagen van de organisatie.

po
Kwaliteitsreeks
Omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek

Deze katern van Jeannette Geldens gaat over het omgaan met ‘professionele identiteitsspanning’: wat je als persoon belangrijk vindt (aardig gevonden worden door je leerlingen) botst met wat je belangrijk vindt in het werk (streng zijn). Veel leraren, en zeker aanstaande en beginnende leraren, hebben last van zulke spanningen.

vo
Kwaliteitsreeks
Schoolontwikkeling door praktijkonderzoek

Praktijkonderzoek speelt een steeds belangrijker rol in opleidingsscholen. Dit katern gaat in op de vraag hoe praktijkonderzoek kan bijdragen aan schoolontwikkeling. Er zijn drie belangrijke functies van onderzoek die daarbij een rol spelen: de feedbackfunctie, de ontwerpfunctie en de dialoogfunctie. Van: Anje Ros en Jeroen Onstenk

vo
Kwaliteitsreeks
Bruikbare onderzoeksresultaten: feedback door onderzoek

De resultaten van praktijkonderzoek kunnen leiden tot onderwijsverbeteringen in de school. We noemen dit de feedbackfunctie van onderzoek. De auteurs geven in dit katern vijf aanbevelingen waarmee de school kan bevorderen dat de onderzoeksresultaten daadwerkelijk leiden tot onderwijsverbetering. Van: Anje Ros en Jeroen Onstenk