Programmaboekje | De week van Samen Opleiden 2022

‘Krachtig partnerschap’, hét thema van De week van Samen Opleiden 2022! Een week vol sprekers, sessies, podcasts en webinars.

Gerelateerde items

Praktijkvoorbeelden & interviews
13 april 2022

Deze bundel bevat zeventien goede praktijkvoorbeelden van Samen Opleiden. Partnerschappen Samen Opleiden kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het Samen Opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: de leeromgeving te verrijken, zodat partnerschappen nóg betere leraren afleveren.

Tools & scans
21 april 2022

Gesprekskaarten ontwikkeld bij het webinar ‘De stem van de lerende’ van Ingrid Paalman die in partnerschappen po, vo, mbo, op de scholen en bij opleidingen kunnen worden ingezet om samen invulling te geven aan passend luisteren en passend leren.