MBO
PO
VO

Praatplaten | Bouwen aan een samenhangend curriculum

De ontwerpkit ‘Bouwen aan een samenhangend curriculum’ bevat handreikingen en instrumenten om als driehoek – student, schoolopleider, instituutsopleider – een samenhangend curriculum(onderdeel) te ontwerpen. Een samenhangend curriculum voldoet aan de geldende opleidingseisen, sluit aan bij de leermogelijkheden van de leerwerkplek, én komt tegemoet aan de leerbehoeften van de individuele student. Op deze pagina kunt u de bijbehorende praatplaten downloaden.

Gerelateerde items

15 maart 2024

Binnen de opleidingsschool Utrecht-Amersfoort en de opleidingsschool Samen Opleiden van Academische Leraren zijn we in september 2023 gestart met het voeren van startgesprekken. Dit doen we op basis van de theorie van Timmermans en Kroeze (2021). Voor deze startgesprekken hebben we een gesprekskaart gemaakt om onze instituutsopleiders houvast te geven bij het voeren van deze […]

Publicaties & links
18 maart 2021

Handleiding om als driehoek – student, schoolopleider, instituutsopleider – een samenhangend curriculum(onderdeel) te ontwerpen.

Publicaties & links
19 maart 2021

Voor elk van de onderdelen zijn er PowerPointpresentaties gemaakt om in de  bijeenkomsten te gebruiken. De PowerPointpresentaties zijn voorzien van een geschreven toelichting in het notitievak.

Tools & scans
18 maart 2021

De werkvormen zijn erop gericht in de driehoek te ervaren voor welke uitdaging we staan en wat er nodig is om samen een curriculum te bouwen.

Lerende leraar

Het partnerschap Samen Opleiden heeft een gezamenlijk en gedragen beeld van het beroep van leraar en heeft dat vertaald in een visie op het leren en opleiden van leraren. Deze visie heeft betrekking op de wijze waarop de leraar een bijdrage kan leveren aan het leren van leerlingen en aan het functioneren van de school. Op basis van het beroepsbeeld zijn toetsbare doelstellingen uitgewerkt voor het opleiden van aankomende leraren, en voor de verdere ontwikkeling van de leraar als professional gedurende de loopbaan.

Bekijk thema