Kennisbank

In onze kennisbank vindt u praktijkvoorbeelden, instrumenten en relevante publicaties over opleiden in de school. Maak gebruik van de filters en zoekbalk of zoek uitgebreid binnen de verschillende thema’s.

Zoek in kennisbank

Filters

Platform Publicaties

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren brengt diverse publicaties uit – vaak in nauwe samenwerking met partnerschappen en/of lerarenopleidingen – met als doel om de kennis die er is samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk.

Naar overzicht publicaties

Laatst toegevoegde items

vo mbo
Publicaties & Links
Meer samen - Gezamenlijke agenda MBO Raad en Vereniging Hogescholen 2018-2021

De MBO Raad en Vereniging Hogescholen presenteren een agenda met vijf speerpunten om docenten en instructeurs samen op te leiden. [2018]

mbo
Praktijkvoorbeelden
Mbo en lerarenopleiding – Een initiatief in Brabant wil de kloof overbruggen

Zo vanzelfsprekend als het basisonderwijs zich tot de pabo verhoudt, of het voortgezet onderwijs tot de reguliere bacheloropleidingen, zo complex is de verhouding tussen mbo en de lerarenopleiding. Dit besef is bij zowel het mbo als de lerarenopleiding aanwezig en de afgelopen jaren zijn samen al grote stappen gemaakt om de afstand te overbruggen. Het concreet invulling geven aan het mbo binnen het curriculum van de lerarenopleidingen in het algemeen en in het uitstroomprofiel voor het beroepsonderwijs is momenteel in volle gang.

vo mbo
Publicaties & Links
Opleiden voor vakkundig beroepsonderwijs: nieuwe ontwikkelingsroutes voor docenten

Een terugkerend onderwerp binnen het beroepsonderwijs is het vraagstuk van de personeelsvoorziening van de school zelf, vooral door de sterke vergrijzing van het personeelsbestand. In dit artikel beschrijven we enkele kiemen van vernieuwing bij de lerarenopleiding, de zij-instroom en de doorontwikkeling op het werk in het licht van de veranderende rolopvatting van docenten in het beroepsonderwijs. Tot slot bieden we verschillende overwegingen voor de herijking van de opleiding en professionalisering van docenten.

vo mbo
Praktijkvoorbeelden
Sterke samenwerkingsverbanden: de opleiding van mbo-leraren

Samenwerking tussen meerdere organisaties, zoals het geval is bij opleiden in de school (OidS) is een forse uitdaging. Daarom loont het om op gezette tijden afstand te nemen en te kijken hoe het gaat. Daarbij kan het samenwerkingsmodel dat Van Delden ontwikkelde, goede diensten bewijzen. We demonstreren dat aan de hand van een tweetal casussen: de Zeeuwse Academische Opleidingsschool en de Academische Opleidingsschool van het Friesland College en de lerarenopleidingen van de NHL Hogeschool.

mbo
Praktijkvoorbeelden
Spreken we dezelfde taal?

Bij Friesland College volgen studenten de moderne vreemde talen (mvt) in het talencentrum. De werkwijze in het talencentrum is van grote invloed op de pedagogisch-didactische aanpak van docenten. Een interessante leerschool voor taaldocenten in opleiding aan de NHL, waarmee Friesland College een opleidingsschool vormt. In dit artikel wordt in gesprek met diverse betrokkenen de rol van de docent verkend, en bekeken hoe de lerarenopleiding hier op voorbereidt. Welke inzichten levert de aanpak van het talencentrum op voor het beroepsonderwijs en lerarenopleidingen?

vo mbo
Publicaties & Links
Slim laverend op het doel af: samen docenten opleiden voor het mbo

Verreweg de meeste docenten met een tweedegraads lesbevoegdheid op zak kiezen voor een baan in het voortgezet onderwijs. Waar worden de docenten die werkzaam zijn in het middelbaar beroepsonderwijs dan opgeleid, kun je je bijna afvragen. De opleiding voor deze groep docenten stelt andere eisen door de dubbele kwalificatie waarover zij moeten beschikken. In dit artikel schetsen we wat er nodig is om mbo-beroepsdocenten goed op te kunnen leiden. En waar dat nogal eens wringt.