Kennisbank

In onze kennisbank vindt u praktijkvoorbeelden, instrumenten en relevante publicaties over opleiden in de school. Maak gebruik van de filters en zoekbalk of zoek uitgebreid binnen de verschillende thema’s.

Zoek in kennisbank

Filters

Platform Publicaties

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren brengt diverse publicaties uit – vaak in nauwe samenwerking met partnerschappen en/of lerarenopleidingen – met als doel om de kennis die er is samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk.

Naar overzicht publicaties

Laatst toegevoegde items

po vo
Publicaties & Links
Katernen over inrichting, organisatie & bekostiging | PO, VO

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren heeft een aantall praktijkcasussen van de (financiële) inrichting en organisatie van partnerschappen Samen Opleiden onderzocht. Welke overwegingen, insteken, afwegingen maken partnerschappen hierbij? Hoe kunnen andere partnerschappen in het land daarvan leren en er het gesprek met elkaar over aangaan?

po vo
Praktijkvoorbeelden
Visiedocument Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland

In dit document beschrijft Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederlands haar visie op opleiden in school. We hopen dat het inspireert en alle deelnemers in staat stelt een goede bijdrage te leveren aan het opleiden in school.

po
Publicaties & Links
De beroepspraktijk en het leren en de continue professionalisering van leraren

Ellen van den Berg en Edmée Suasso beschrijven in artikel hoe de beroepspraktijk bij het opleiden van leraren altijd een prominente plaats heeft ingenomen. Om zicht de krijgen op de functie van de beroepspraktijk op het leren van (aanstaande) leraren schetsen ze de complexiteit van het beroep.

po vo
Publicaties & Links | Samenwerking algemeen
Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Vanaf 2013 tot en met juli 2017 hebben 61 samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen (32 po, 19 vo, 10 mbo) met subsidie van OCW gewerkt aan het versterken van de samenwerking bij het opleiden en professionaliseren van (startende) leraren. Om de effectiviteit van de regeling te kunnen meten is een meerjarig monitor- en evaluatieonderzoek uitgevoerd.

po
Publicaties & Links
Animatie Kennisnetwerk Twente

Animatie over het doel van het kennisnetwerk, hoe het kennisnetwerk werkt en wat de mogelijkheden zijn een bijdrage te leveren aan het netwerk.