Kennisbank

In onze kennisbank vindt u praktijkvoorbeelden, instrumenten en relevante publicaties over opleiden in de school. Maak gebruik van de filters en zoekbalk of zoek uitgebreid binnen de verschillende thema’s.

Zoek in kennisbank

Filters

Platform Publicaties

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren brengt diverse publicaties uit – vaak in nauwe samenwerking met partnerschappen en/of lerarenopleidingen – met als doel om de kennis die er is samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk.

Naar overzicht publicaties

Laatst toegevoegde items

po
Publicaties & Links
Poster Opleidingsschool Zuidwest

Deze poster is een eerste impressie van het Beroepsbeeld van de onderwijsprofessional van de toekomst, ontwikkeld op 11 september 2019. Dit beeld en deze tekst vormen uitgangspunt voor het verdere werk van Opleidingsschool Zuidwest.

po vo mbo
Publicaties & Links
Rapport | Uitbreiding van samen opleiden en professionaliseren

Het ministerie van OCW en de vijf sectorraden hebben de ambitie uitgesproken dat op de langere termijn 100% van de leraren-in-opleiding profiteert van een samen-opleiden traject. Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren vroeg het Kohnstamm Instituut in beeld te brengen wat er nodig is om, door middel van uitbreiding van samenwerking in de regio tussen scholen en lerarenopleidingen, naar deze ambitie toe te kunnen werken.

vo
Publicaties & Links
Script-dialoog | Van leren naar diep leren in de praktijk

Script-dialoog tussen Douwe Beijaard (hoogleraar Professional Learning) en Jos Hulsker van Ons Middelbaar Onderwijs leerateliers en docentenonderzoek. ‘Als leraren de ruimte krijgen om goed onderzoek te doen, zou dat écht een nieuwe component toevoegen aan het beroep. Voor een aantal docenten zou het beroep daardoor aantrekkelijker worden.’

vo
Praktijkvoorbeelden
Informatiegids 2019-2020 | Samen opleiden en leren in de leerateliers

In de leerateliers staat het samen werken en het samen leren centraal. Vijf lerarenopleidingen werken intensief samen met de onderwijspraktijk in het voortgezet onderwijs om aanstaande leraren op te leiden tot innovatie bekwame leraren. Studenten, docenten en opleiders kijken samen vanuit andere perspectieven naar het onderwijs aan jonge mensen.

vo
Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan AOS Zuidoost-Brabant 2018

Het opleidingsplan van de Academische Opleidingsschool Zuidoost-Brabant (AOS ZOB) ligt
aan de basis van de ontwikkeling van deze AOS. AOS ZOB heeft in december 2015 de aspirant-status gekregen en hoopt binnen twee jaar volwaardig AOS te kunnen worden. Er wordt hard gewerkt om vanuit dit opleidingsplan straks aan de eisen voor deze status te kunnen voldoen.

mbo
Publicaties & Links
Ontwikkelingen en uitdagingen ten aanzien van beroepsgericht opleiden binnen de tweedegraads lerarenopleidingen

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor het beroepsgerichte onderwijs binnen de lerarenopleidingen; zo is er sinds 2013 een afstudeerrichting beroepsonderwijs. Met hun kennis over het werken in het algemeen vormend onderwijs zit het bij lerarenopleiders wel goed. Maar geldt dit ook voor het enthousiasmeren en toerusten van docenten in opleiding voor het werken in het mbo? Wat is voor lerarenopleiders belangrijk om te weten over het middelbaar beroepsonderwijs? | 2020