MBO
PO

Opleidingshuis | Sectoroverstijgende samenwerking

De studenten van de instituten zijn binnen het Opleidingshuis ‘collega’s in opleiding’ en maken echt onderdeel uit van de school en het team. Sectoroverstijgend samenwerken betekent voor het Opleidingshuis dat traditionele denkbeelden over stage en opleiden worden doorbroken: door een gelijkwaardige en hechte samenwerking ontstaat vertrouwen en de ruimte om sectoroverstijgend samen te werken en met elkaar grenzen te doorbreken.

Gerelateerde items

Praktijkvoorbeelden & interviews
21 april 2022

De Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), een partnerschap voor vo en mbo, staat open voor groei. Omdat alle partijen in het vo en mbo in de regio al jaren onderdeel uitmaken van de ZAOS, betekent dit vooral uitbreiding van het netwerk waarmee de ZAOS samenwerkt en nieuwe initiatieven ontplooit om de instroom te vergroten en het […]

Praktijkvoorbeelden & interviews
21 april 2022

In de Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland (ROWF) leiden vijf instituten voor lerarenopleidingen en meer dan 40 schoollocaties in het vo en mbo in gezamenlijkheid leraren op. Belangrijke aandachtspunten in de sectoroverstijgende samenwerking zijn om in het praktijk- en instituutsdeel van de opleiding in te spelen op de verschillen in opleidingsdidactiek tussen vo en mbo en […]

Praktijkvoorbeelden & interviews
21 april 2022

Binnen de Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF) werken verschillende vo-scholen samen met het vso en het mbo samen bij het opleiden van nieuwe docenten. Door de sectoroverstijgende samenwerking biedt het partnerschap een rijk leertraject voor studenten, waarin zij met de verschillende sectoren kennis kunnen maken en hun ervaringen en inzichten vanuit de ene context kunnen meenemen […]

Praktijkvoorbeelden & interviews
21 april 2022

In het vo-partnerschap de Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL) is het aantal samenwerkende scholen en instituten flink de afgelopen periode forst uitgebreid, ingegeven vanuit de 100% samen opleiden ambitie. Vanwege deze uitbreiding herijkt het partnerschap momenteel de samenwerking, ook in het licht van de ontwikkelingen en eisen vanuit het landelijke Kwaliteitskader Samen Opleiden en inductie.