PO
VO

Notitie | Operationalisering beoordelingskader opleidingsscholen NVAO 2013

NVAO accreditatiekader uitgewerkt naar drie thema’s: 1. Procedure/vorm 2. Inhoud/kwaliteit 3. Tevredenheid